Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine
Kursuse kood HRC0056/1
Toimumise aeg 10.11.2017 - 08.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp täiskasvanute koolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid.
Eesmärk Luua võimalused koolitus- ja arendustegevuse kavandamise, läbiviimise ja hindamise valmisoleku kujundamiseks.
Sisu Koolitus- ja arendustegevuse avalikus, era ja kolmandas sektoris. Koolitusprojektide kavandamine: tegevuste ja ressursside planeerimine. Vajaduste analüüs ja koolitusprojekti sisendid ja väljundid, sihtgrupi määratelmine. Koolitusprojekti juht, tema rollid. Koolitusprojekti meeskond ja rollid meeskonnas. Kommunikatsiooni osa koolitusprojekti juhtimisel. Koolitusprojekti läbiviimine ja hindamine (kriteeriumid, objektid, liigid), aruandlus ja analüüs.
Põhjendatud, objektiivse hindamisprotsessi ja asjakohaste hindamismudelite loomine. Rakendamis- ja hindamisvõimaluste põhjendamine täiskasvanuõppe erinevates situatsioonides.
Rahvusvahelised koolitusprojektid kui mitmekultuuriliste õppeolukordade
kavandamine, läbiviimine ja hindamine.
Õpiväljundid Koolitue edukalt lõpeatnu:
- mõistab koolitus- ja arendustegevuse põhimõtteid avalikus, era- ja kolmandas sektoris
- mõistab koolitusprojekti kavandamise, läbiviimise ja hindamise teoreetilisi aluseid;
- kavandab ja hindab koolitusprojekti;
- mõistab hindamist süsteemse protsessina ja õppimise toetamise võimalusena;
- suudab luua, põhjendatult valida ja kasutada asjakohaseid hindamismudeleid konkreetses hindamissituatsioonis.
Lõpetamistingimused Iseseisva töö raames koostatakse koolitusprojekt etapiti ning analüüsitakse ja evavalveeritakse projekti seminarides. Koostatakse hindamismudel täiskasvanuõppe kontekstis.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 124)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Karu, Marin Johnson
Kursuse hind 210 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Registreerimise tähtaeg 01.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.11.2017    10:15-15:45 Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine   M-446
 17.11.2017    10:15-15:45 Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine   M-446
 24.11.2017    10:15-15:45 Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine   M-446
 08.12.2017    10:15-15:45 Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine   M-446