Süstikpits
Kursuse kood LTC0108/2
Toimumise aeg 08.11.2017 - 13.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp õpetajad, huviringijuhid, käsitööhuvilised, käsitöö teemavaldkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid.
Eesmärk saada ülevaade ja kujundada teadmine süstikpitsi arenguloost, terminitest ja valmistamise põhimõtetest ning luua eeldused oskuse arenemiseks.
Sisu Sõlmitud pitside valmistamise tehnoloogiatega. Pitside ajalooline areng, sõlmitud pitsid kaasaegsete sisustus- ja tarbetekstiilide, aksessuaaride ja rõivaste kaunistustena, integratsioon teiste käsitöötehnikatega, värvi kasutamine pitside kujundamisel, mustrikombinatsioonide loomine, pindade kujundamine; vajalikud põhimõisted ning terminoloogia, põhitöövahendid ja lisatarvikud; pitsi valmistamise etapilisus, sõlmimine, viimistlemine.
1. Süstikpits algajatele: ülevaade süstikpitsi kujunemisest; tingmärkide terminoloogia. Materjalide ja töövahendite valiku põhimõtted; süstikuga töötamise põhimõte, topeltsõlme moodustamine; sõlmimine ühe süstikuga, ühesüstikupitsid, pikoode ja ühenduste moodustamine; erivõtted süstikpitsi valmistamisel – pikad pikood, Josephine pikoo.
2. Süstikpits edasijõudnutele: süstikpits kahe süstikuga; tehnoloogiliste operatsioonide järjekorra määratlemine; kahevärvilised pitsid; ”Ring-ringis” töövõte; ”Klompidega” pits ehk carree; Kombineeritud ringid.; süstikpitsi valmistamine kolmevärvilisena – kolme süstikuga pitsid; süstikpitsi ühendamine kangaga ja teiste käsitöötehnikatega – ülevaade.

Õpiväljundid on saanud süsteemse ülevaate sõlmitud pitside temaatikast; teab ja tunneb süstikpitsi tehnoloogiaid, vastavate pitside termineid ja mõisteid, põhitöövahendeid ja lisatarvikuid; oskab tööd planeerida ja teostada, eseme valmistamiseks arvestada kuluva materjali kogust; lugeda ja koostada mustrijooniseid ja skeeme ning valmistada nende põhjal vastavaid pitsiliike.
Eeldused eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Sisaldab loenguid, arutelusid individuaalset juhendamist ja iseseisva töö sessioonina.

1. Süstikpits algajatele 3 tunnise kontaktõppena (sisaldab loengut, arutelusid, individuaalset juhendamist) + 2 tunnise iseseisva töö sessioonina.
Iseseisev töö: harjutada ringide moodustamist ja pikoodega ühendamist.
2. Süstikpits edasijõudnutele 15 tunnise kontakttõppena (sisaldab loenguid, arutelusid, individuaalset juhendamist) + 6 tunnise iseseisva töö sessioonina.
Iseseisev töö: Harjutustööde lõpetamine ja viimistlemine.
Õpikeskkond Käsitöö õppetöökoda, vajalik spetsiaalselt kohandatud töölauad ja vajalikud lisatöövahendid.
Koolitaja kompetentsus Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiia Artla
Kursuse hind 85 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab vajaminevaid töövahendeid ja materjale. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolitustõendi
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tiina Vänt, 53226359, tiina.vant@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.11.2017    17:30-20:30 Ülevaade süstikpitsi kujunemisest; Tingmärkide terminoloogia; Materjalide ja töövahendite valiku põhimõtted; Süstikuga töötamise põhimõte, topeltsõlme moodustamine. Sõlmimine ühe süstikuga, ühesüstikupitsid, pikoode ja ühenduste moodustamine. Erivõtted süstikpitsi valmistamisel – pikad pikood, Josephine pikoo.    
 15.11.2017    17:30-20:30 Süstikpits kahe süstikuga. Tehnoloogiliste operatsioonide järjekorra määratlemine. Kahevärvilised pitsid. ”Ring-ringis” töövõte; ”Klompidega” pits ehk carree; Kombineeritud ringid. Süstikpitsi valmistamine kolmevärvilisena – kolme süstikuga pitsid. Süstikpitsi ühendamine kangaga ja teiste käsitöötehnikatega – ülevaade. Antud teemad leiadvad käsitlemist jooksvalt kuni kursuse lõpuni  
 22.11.2017    17:30-20:30      
 29.11.2017    17:30-20:30      
 06.12.2017    17:30-20:30      
 13.12.2017    17:30-20:30