LTC0024/2 - Võistluskogemusest: sportlase toetamine ja optimaalne sooritus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

11.05.2017

Registreerimise tähtaeg

10.05.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Kuidas toetada sportlaste tegutsemist ja soodustada optimaalset sooritust? Võistluspinge mõju tegutsemisele ja keskendumisele. Keskendumine võistlustel: tähelepanu suunamise tehnikad. Võistlusjärgne analüüs. Treeneri roll ja mõju võistlustel.

Õpiväljundid

oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel või võistlustel osalemiseks.

Eeldused

töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

koolitaja kompetentsus

Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded. Koolitusel räägime võistluspingest ja selle võimalikest mõjudest sportlaste sooritusele ning tegutsemisele, arutleme erinevate tehnikate üle, kuidas soodustada sportlaste tähelepanu suunamist soorituse seisukohast kasulikule ning käsitleme võistlusanalüüsi, mis aitab võistluskogemust edasiseks arenguks kasutada. Viimaks rääkime ka treeneri rollist ja mõjust sportlase võistluspäeval.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova

Kursuse hind

55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 5 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
11.05.2017 10:00-12:00 Loeng, seminar Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Tegutseb igapäevaselt spordipsühholoogia konsultantidina erinevate sportlaste ning võistkondadega. Omab kogemusi treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
11.05.2017 12:00-12:20 Kohvipaus
11.05.2017 12:20-14:10 Loeng, seminar