Disainmõtlemine ja generatiivsed uuringud ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood DTC0059/1
Toimumise aeg 15.12.2020 - 16.12.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk arendusprojekti kaudu arendada vanemaealiste huvikaitsega tegeleva organisatsiooni eestvedajates praktilisi oskusi olla kaasatud vanemaealistele sobivate lahenduste ja teenuste koosarendamise projektides, milles kasutatakse disainmõtlemist ja generatiivse uuringu meetodit.
Sisu Ülevaade vajalikest disainmõtlemise tööriistadest, mida on võimalik kasutada vanemaeliste sihtrühmi kaasavas koosloomes arenduspraktikate kaudu probleemsituatsioonide kriitiliseks uurimiseks ja lahendusvõimaluste ning innovatsiooni (nt teenuste või lahenduste) loomiseks.
Vanemaealiste ja teiste sihtrühmade vajaduste empaatilise kaardistamise kaudu probleemipüstitus, mida on võimalik kasutada sisendina innovaatiliste lahenduste kirjelduste loomiseks. Protsessi toetavate digitaalsete koosloomevahendite tutvustus ja kasutamine
Õpiväljundid oskab praktiliselt kavandada ja rakendada peamisi disainmõtlemise meetodeid ja generatiivse uuringu praktikaid, mille abil vanemaealiste huvikaitsega tegelev organisatsioon saab osaleda vanemaealistele sobivate lahenduste ja teenuste koosarendamise projektides.
Eeldused Kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Praktilise tööna arendatakse rühmatöiselt vanemaealistele sobivat teenust või lahendust, kasutades disainmõtlemise ja generatiivse uuringu praktikaid.
Esimesel kontaktpäeval kaardistavad osalejad rühmades innovatsiooni vajava teenuse, rakendatakse väärtuskaartide metoodikat ja tulevikuratast.
Iseseisva tööna kontaktpäevade vahel kogutakse sihtrühma vajadustest empaatilise kaardistamise abil tagasisidet.
Teisel kontaktpäeval toimub personade meetodi ja teekonna kaardistamise abil rühmatöös teenuse disainimine.
Loostamise abil luuakse väärtuspõhiselt põhjendatud teenuse kirjeldus, mida esitletakse.
Meetoditena kasutatakse: disainmõtlemise praktikaid, väärtuskaarte, persona meetodit, teekonna kaardistamist, tulevikuratast, loostamist.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (sh ka arvutid).
Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus Õpetamiskogemus nii bakalaureuse, magistri kui doktoriõppe ja täiendkoolitajana tasemel sealhulgas andragoogika magistriõppekava sihtrühmale.
Koolitaja Kai Pata (PhD) õpetab tehnoloogia, õppimise, hariduse interdistsiiplinaarseid seoseid, rakendab ülesannetes erinevaid disainmõtlemise metoodikaid. Kai Pata on Avatud ühiskonna teenuste õppekava ja Haridustehnoloogia õppekava kuraator.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kai Pata (PhD)
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp