Õpidisaini labor - kuidas luua tähenduslikku õppimist toetavat kursuseprogrammi
Kursuse kood HRC0101/1
Toimumise aeg 20.03.2018 - 08.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410/A-006
Sihtgrupp Kõrgkoolide õppejõud
Eesmärk saavutada valmisolek luua õppijast lähtuvaid ja tähenduslikku õppimist toetavaid kursuseprogramme
Sisu Õppijast lähtuva kursuseprogrammi tervikdisain, koostamise põhimõtted ja võimalused. Tähenduslik õppimine. Programmide arendamine ja tagasiside kaasõppijate toel.
Kogemustering: tagasisidest õppimine, õpiprotsessi ülesehituse põhimõtted ja ülesannete loomine.
Õpiväljundid - viib iseseisvalt läbi vestluse õppijaga;
-arendab (edasi) õppijast ja tähendusliku õppimise kontseptsioonist lähtuvat kursuseprogrammi;
-analüüsib kursuseprogrammile saadud tagasisidet ja sõnastab järeldused.
Eeldused Kõrgkoolide õppejõud (õpetab üliõpilasi). Osalemine täismahus kontaktõppes. Iseseisvate tööde teostamine.
Lõpetamistingimused Teoreetiline raamistik on põimunud praktilise tegevusega. Iseseisev töö (4 h): kursuseprogrammi arendamine, tagasiside küsimine, järelduste tegemine ja edasiarendamine
Õpikeskkond Tänapäevased Tallinna Ülikooli ruumid.
Koolitaja kompetentsus Piret Jeedas, MA on protsessijuht, õpidisainer, ruumilooja, loovprotsesside "müksaja" ning Tallinna Ülikooli külalisõppejõud. Piret kavandab pikaajalisi õpiteekondi, nt “Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine organisatsioonis”, Haridusinnovatsiooni Meistriklass, “Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?”
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Piret Jeedas, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Minimaalne osalejate arv 17
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.04.2018    10:00-15:30 kursuseprogrammi tervikdisain, koostamise põhimõtted ja võimalused. Tähenduslik õppimine. Lähtumine õppijast. Programmide arendamine ja tagasiside kaasõppijate toel. Piret Jeedas T-410
 08.05.2018    10:00-15:30 kogemustering: tagasisidest õppimine, õpiprotsessi ülesehituse põhimõtted, ülesannete loomine.   A-006