HRC0101/1 - Õpidisaini labor - kuidas luua tähenduslikku õppimist toetavat kursuseprogrammi

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

20.03.2018 - 08.05.2018

Registreerimise tähtaeg

19.03.2018

Toimumise koht

Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410/A-006

Maht

16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgkoolide õppejõud

Eesmärk

saavutada valmisolek luua õppijast lähtuvaid ja tähenduslikku õppimist toetavaid kursuseprogramme

Sisu

Õppijast lähtuva kursuseprogrammi tervikdisain, koostamise põhimõtted ja võimalused. Tähenduslik õppimine. Programmide arendamine ja tagasiside kaasõppijate toel.
Kogemustering: tagasisidest õppimine, õpiprotsessi ülesehituse põhimõtted ja ülesannete loomine.

Õpiväljundid

- viib iseseisvalt läbi vestluse õppijaga;
-arendab (edasi) õppijast ja tähendusliku õppimise kontseptsioonist lähtuvat kursuseprogrammi;
-analüüsib kursuseprogrammile saadud tagasisidet ja sõnastab järeldused.

Eeldused

Kõrgkoolide õppejõud (õpetab üliõpilasi). Osalemine täismahus kontaktõppes. Iseseisvate tööde teostamine.

õpikeskkond

Tänapäevased Tallinna Ülikooli ruumid.

koolitaja kompetentsus

Piret Jeedas, MA on protsessijuht, õpidisainer, ruumilooja, loovprotsesside "müksaja" ning Tallinna Ülikooli külalisõppejõud. Piret kavandab pikaajalisi õpiteekondi, nt “Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine organisatsioonis”, Haridusinnovatsiooni Meistriklass, “Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?”

Lõpetamistingimused

Teoreetiline raamistik on põimunud praktilise tegevusega. Iseseisev töö (4 h): kursuseprogrammi arendamine, tagasiside küsimine, järelduste tegemine ja edasiarendamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Piret Jeedas, MA

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

17

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.04.2018 10:00-15:30 kursuseprogrammi tervikdisain, koostamise põhimõtted ja võimalused. Tähenduslik õppimine. Lähtumine õppijast. Programmide arendamine ja tagasiside kaasõppijate toel. Piret Jeedas T-410
08.05.2018 10:00-15:30 kogemustering: tagasisidest õppimine, õpiprotsessi ülesehituse põhimõtted, ülesannete loomine. A-006