Maalikunsti algõpe
Kursuse kood FKC0075/2
Toimumise aeg 25.09.2020 - 11.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Sihtgrupp Kõik huvilised, varasem kogemus pole oluline.
Eesmärk tutvuda maalikunsti põhitõdedega; omandada lihtsamad maalitehnilised oskused maali- ja kompositsiooniülesannete täitmise abil; tundma õppida enimtuntud maalistiile.
Sisu Maali väljendusvahendid: värv ja vorm, valgus ja vari, koloriit. Kompositsiooni põhitõed. Realistlik ja abstraktne maal.
Natüürmort. Kompositsiooni tasakaalustamine. Proportsioon. Erinevate materjalide kujutamine.
Akvarell- ja tuššimaali tehnikad. Monokroomne maal.
Kunstniku „minapilt“. „-ismid“ maalikunstis: realismist abstraktsionismini. Autoportree maalimine. Foto kasutamine maalis.
Illustratiivsus maalikunstis. Algteadmised figuuri kujutamisest. Figuurivisandid. Figuraalne kompositsioon. Slaidimaal.
Formaat maalikunstis. Tasapind ja ruum. Kaasaegne maal: maalikunsti arengusuunad.
Õpiväljundid on omandatud maalimiseks vajalikud põhiteadmised ja –oskused, algteadmised koloriidist ning objekti ja figuuri maalimisest.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Praktiline maalikursus
Õpikeskkond Maaliklass koos molbertitega
Koolitaja kompetentsus Valdkonnas pädev koolitaja
Maht 1 EAP (praktika 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Krista Simson, maalikunstnik ja graafik, Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige
Kursuse hind 200 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab enamikke materjale. Erisoovide puhul tuleb vahendid ise kaasa võtta.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp