Alusharidus- lastega on põnev
Kursuse kood AYC0245/1
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli hooned
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli noored
Eesmärk Saada baasteadmisi lasteaiaealiste laste arengust ja õpetamise võimalustest ning sellest, kuidas lastega tegelemine enda jaoks põnevaks teha
Sisu Ülevaade laste arengust ja õpetamise võimalustest. Laste huvidest lähtuv planeerimine. Mängulised tegevused koolieelikutega.
Õpiväljundid omab baasteadmisi lasteaiaealise lapse arengust;
mõistab alushariduse erialala;
oskab planeerida lastele huvitavaid tegevusi.
Eeldused Gümnaasiumis või kutsekoolis õppimine kursuse toimumise ajal.
Lõpetamistingimused Sissejuhatus laste arengusse, alusharidusse, selle erinevad võimalused ja väljakutsed. Vestlusring. Lapse areng läbi erinevate valdkondade, mida tähele panna ja arvestada. Grupitöö lapse arengu etappidest. Grupitööde esitlemine.Mängude päev. Mis on põnev? Miks ühte mängu teisele eelistada? Mängude mängimine. Grupitöö: mängu loomine. Grupitööde esitlemine ja diskussioon. Täiskasvanu roll põnevates tegevustes. Kuidas üht tegevust planeerida ja läbi viia? Kuidas teada saada, mis on laste jaoks põnev?). Kokkuvõte kursusest. Iseseisvate tööde esitlus (video mängu läbiviimisest). Kaasõppijad saavad iseseisvaid töid tagasisidestada ja küsimusi esitada. Tagasiside kursusele.
Iseseisva tööna viivad teevad õppijad video mängu läbiviimises.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli hooned
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kerstin Kööp
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, Riina.Stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    12:15-15:45 Alusharidus ja lapse areng läbi mänguliste tegevuste Kerstin Kööp M-226
 10.03.2018    10:15-13:45 Lapse areng Kerstin Kööp M-226
 17.03.2018    10:15-13:45 Milliseid mänge on olemas? Miks eelistada ühtesid mänge teistele? Kuidas mängu luua? Mängime ja loome mänge. Grupitööd. Kerstin Kööp M-226
 07.04.2018    10:15-13:45 Täiskasvanu roll erinevates tegevustes lastega Kerstin Kööp M-226
 05.05.2018    10:15-13:45 Kokkuvõte kursusest Kerstin Kööp M-226