Praktiline haridustehnoloogia: digitaalse õpimapi koostamine
Kursuse kood HKC0057/1
Toimumise aeg 06.03.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, TLÜ Haapsalu kolledž
https://goo.gl/maps/zmdo1v5XgCJ2
Sihtgrupp Tegevõpetajad
Eesmärk Saada ülevaade digitaalse õpimapi kasutamise võimalustest õppetöö osana õppija arengu toetamisel.
Sisu Ülevaade õpimapist kui õpilase arengu toetamise meetodist ja õpimapi koostamisest Weebly.com baasil, oma digitaalse identideedi loomisest ja materjalide jagamisest veebikeskkonnas.
Õpiväljundid Õppija saab ülevaate digitaalse õpimapi kasutamisest kui õpilase arengu toetamise meetodist õppetöö läbiviimisel.
Eeldused Valmisolek rakendada õpitut igapäevases töös.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäeval ning saab ülevaate, kuidas kasutada digitaalset õpimappi õppetöö osana. Õpe toimub Weebly baasil.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.03.2018    14:00-17:30   Airi Aavik 203