AYC0309/1 - Vestlus inglise keeles B2 tasemel

Vestlus inglise keeles B2 tasemel (04.10.- 22.11.2021), esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16:30-18:00, kursus toimub e-õppena (zoomis). Kursus avatakse, kui registreerunud osalejaid on vähemalt 4.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.10.2021 - 22.11.2021

Registreerimise tähtaeg

27.09.2021

Toimumise koht

E-õpe, keskkond Zoom

Maht

64 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 34 tundi)

Sihtgrupp

Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad

Eesmärk

Sõnavara laiendamine, suulise eneseväljendusoskuse ja ettekande esitamise oskuse arendamine Euroopa keelemapis määratletud B2 tasemel.

Sisu

Teemad: Igapäevaelu. Söök ja jook, restoranid, suhted. Reisimine ja turism, festivalid ja tavad, meelelahutus. Haridus, õppimine, karjäär. Tervis ja fitness, sport. Keskkond, ilm. Teadus, tehnoloogia. Meedia, kuulsused. Ostlemine ja kaubad, mood

Õpiväljundid

saab aru inglisekeelsetest pikkadest kõnedest ja ettekannetest, ka keerukamatest nüanssidest;
oskab vestelda spontaanselt ja ladusalt, ka inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega;
saab aktiivselt osaleda aruteludes eri teemadel, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure, pidada kõnet ja teha ettekannet.

Eeldused

Inglise keel B2 tasemel.

õpikeskkond

E-õpe

koolitaja kompetentsus

Inglise keele valdamine vähemalt C1 tasemel ja arvestatav õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis.

Lõpetamistingimused

30 auditoorset lähiõppe tundi + 34 tundi iseseisvat tööd. Auditoorsetes vestlustundides osalemine vähemalt 75% ulatuses ja kodutööde tegemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Johanna Taiger

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

4