3D modelleerimine algajatele
Kursuse kood HKC0046/2
Toimumise aeg 15.03.2018 - 21.04.2018
Toimumise koht TLÜ Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)
Sihtgrupp Kõikidele huvilistele, kes soovivad end arendada 3D tehnoloogiate ja modelleerimise valdkonnas.
Eesmärk Omandada algtõed 3D modelleerimisest SolidEdge tarkvara abil. Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele.
Sisu SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest.
Koostul põhinev modelleerimine. Sünkroon- ja traditsiooniline modelleerimise erinevused.
Detailide modelleerimine.
Visualiseerimine.
Koostumooduli otstarbekas kasutamine.
Koostud. Detailide vahelised sidemed.
Töö metall-lehtede keskkonnas.
2D jooniste genereerimine loodud mudelist.
Joonistest mudeli loomine.
Automaatne spetsifikatsioonide koostamine. Lõiked koostust.
Ülevaade tehnilise joonestamise põhitõdedest. Joonise vormistamine.
Õpiväljundid - oskab kasutada SolidEdge tarkvara;
- on võimeline looma 3D detaile ning konstrueerima nendest koostu;
- suudab genereerida 3D mudelitest 2D jooniseid ning 2D joonistest 3D mudeleid;
- oskab vormistada tehnilise joonestamise üldistele nõuetele vastavaid jooniseid;
- on saanud ülevaate 3D printimise võimalustest.
Eeldused Eelnev ettevalmistus ei ole vajalik
Lõpetamistingimused Kontakttundidest osavõtt vähemalt 80% ulatuses. Koolituspäeval alustatud ülesanded tuleb õppijal iseseisvalt lõpetada.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajaliku tarkvaraga varustatud arvutid.
Koolitaja kompetentsus Koolitaja omab praktilist kogemust antud valdkonnas töötamisel
Maht 3 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 42)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Heiko Kull
www.heikokull.com/3dmodels
Kursuse hind 280 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, +372 5354 3495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 15.03.2018    17:00-20:00      
 16.03.2018    17:00-20:00      
 17.03.2018    10:00-13:00      
 29.03.2018    17:00-20:00      
 30.03.2018    17:00-20:00      
 31.03.2018    10:00-13:00      
 19.04.2018    17:00-20:00      
 20.04.2018    17:00-20:00      
 21.04.2018    10:00-13:00