Klaveri algõpetus
Kursuse kood FKC0030/4
Toimumise aeg 05.03.2019 - 29.05.2019
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp Kõik, kes on huvitatud klaverimängust
Eesmärk arendada loomingulist väljendusoskust klaverimängu kaudu, kasvatada heaolutunnet ja eneseusaldust, mida annab klaverimäng kogenud ülikooli õppejõu juhendamisel.
Sisu Musitseerimine individuaalse lähenemise kaudu vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu)
Noodiõpe
Vormiõpetus
Harmooniaõpetus
Õpiväljundid Garanteeritakse, et semestri lõpuks suudab iga õppija esineda kontsedil ning oskab pop (laste-, folk-, jazz, vms.) lauludele klaverisaadet kujundada. Õppijale tutvustatakse klaverimängu kaasaegseid võtteid ning traditsioonilist ja kaasaegset klaverirepertuaari.
Eeldused Kursusele on oodatud kõik klaverimängimise oskusest huvitatud. Varasemad eelteadmised pole vajalikud. Toimuvad individuaaltunnid vastavalt osaleja oskusele.
Lõpetamistingimused Koostöös õppejõuga uute ülesannete praktikas läbiharjutamine.
Õpikeskkond Klaveriga ruum
Koolitaja kompetentsus Pille Saar on rahvusvaheliste konkursside laureaat, Moskva konservatooriumi assistentuur-stažuuri diplomand, PhD kandidaat, Euroopas meistriklasse läbi viiv ja esinev pianist.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Pille Saar, BFM klaveriõpetuse lektor
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp