‘Let’s be mindful’: õpime olema hetkes, et tagada parim sooritus nii trennis kui ka võistlustel.
Kursuse kood LTC0021/1
Toimumise aeg 03.03.2016
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Kas tuleb tuttav ette olukord, kus sportlane pärast ebaõnnestumist ei jätka enam edasi sama püüdlikkuse ja aktiivsusega, reageerib võistlustel eksimustele emotsionaalselt või on äärmiselt häiritud pärast kehvasti alanud võistlust, mis mõjutab ka tema edasist sooritust?
Nendel hetkedel võib sportlastel olla nii muremõtteid, enesekriitilisi mõtteid, vabandusi kui ka tugevaid tundeid nagu ärrituvus, viha, ärevus, millel lastakse ennast mõjutada. Kuidas õpetada sportlastele olla rohkem hetke tegevuse juures ning mitte lasta enda käitumist mõjutada omaenda mõtetest ja tunnetest? Räägime sellest, kuidas olla hetkes, olla kogemusele avatud ja käituda vastavalt enda väärtustele. Paneme uusi teadmisi praktikasse nii treeningu kui ka võistluste kontekstis.
Seminaril käsitletavad teemad:
• Hetkes olemise kasulikkus tegutsemisel
• Ebamugavate olukordadega toime tulemine
• Väärtuste olulisus käitumise suunamisel
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine õppes
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 46 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 5 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.03.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.03.2016    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis. Rä-215
 03.03.2016    12:00-12:20 Kohvipaus    
 03.03.2016    12:20-14:05 Seminar