Tõhus suhtlemine sportlastega: kuidas, mida ja millal rääkida?
Kursuse kood TSC0057/1
Toimumise aeg 17.12.2015
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Mida teha siis, kui ei tea, mida oma sportlasele öelda, kui teie omavaheline suhtlemine ei toimi, kui sportlane saab sinust valesti aru?
Tõhusate suhtlemisoskuste arendamine. Kuidas oma juhtimisstiili sobitada nii sportlase vajadustega kui ka olukorra nõudmistega. Tagasiside andmine. Uuste teadmiste proovilepanek.

o Treeneri juhtimisstiilid
o Suhtlemine vastavalt sportlase vanusele
o Tagasiside liigid ja põhimõtted
Õpiväljundid teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused loengus osalemine
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 39 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.12.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.12.2015    10:00-11:30 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.  
 17.12.2015    11:30-11:50 kohvipaus    
 17.12.2015    11:50-13:20 seminar