TSC0057/1 - Tõhus suhtlemine sportlastega: kuidas, mida ja millal rääkida?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

17.12.2015

Registreerimise tähtaeg

16.12.2015

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Mida teha siis, kui ei tea, mida oma sportlasele öelda, kui teie omavaheline suhtlemine ei toimi, kui sportlane saab sinust valesti aru?
Tõhusate suhtlemisoskuste arendamine. Kuidas oma juhtimisstiili sobitada nii sportlase vajadustega kui ka olukorra nõudmistega. Tagasiside andmine. Uuste teadmiste proovilepanek.

o Treeneri juhtimisstiilid
o Suhtlemine vastavalt sportlase vanusele
o Tagasiside liigid ja põhimõtted

Õpiväljundid

teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

puuduvad

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Lõpetamistingimused

loengus osalemine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristel Kiens, Snezana Stoljarova

Kursuse hind

39 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.12.2015 10:00-11:30 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
17.12.2015 11:30-11:50 kohvipaus
17.12.2015 11:50-13:20 seminar