LTC0174/13 - Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Registreerumine on avatud 14.jaanuarini või kuni kohti jätkub. Soodushinnaga (100.-) koolitusele toimub registreerumine Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:https://www.sport.ee/event/799/uldained_ekr_3. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Koolitusest loobujatel, samuti maksja andmete muutumisest palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne arve väljastamist hiljemalt 14.jaanuar 2022. Registreerinutele saadetakse osalemiseks vajalik info hiljemalt 14.jaanuar 2022.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.01.2022 - 06.02.2022

Registreerimise tähtaeg

14.01.2022

Toimumise koht

Moodle, e-õpe, õppijale sobival ajal
https://moodle.edu.ee/

Maht

30 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi)

Sihtgrupp

Huvilised, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 6 tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 10 tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 14 tundi

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi abitreeneri (tase 3) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab spordimajanduse aluseid, spordi organisatsioonilist korraldust ja reguleerimise vorme; teab sportliku treeningu põhimõtteid; teab inimese organismi ehitust ja talitlust; teab ohutuse ja esmaabi põhimõtteid; teab suhtlemise ja meeskonnatöö põhireegleid; tunneb spordipedagoogika ja spordipsühholoogia aluseid.

Eeldused

Huvi spordi ja treeneritöö vastu, soov omandada abitreener tase 3 kutset.

õpikeskkond

tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid; e-õppe korral Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Lõpetamistingimused

Õpe toimub loengu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad õpikeskkonnast https://www.sport.ee/et/treenerid

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Boriss Bazanov PhD, Joe Noormets MSc, Kirsti Pedak MSc, Pii Metsavas MD,Tiia Randma MSc, Meeli Roosalu PhD, Kaivo Thomson PhD

Kursuse hind

150 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga (100.-) koolitusele toimub registreerumine Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:https://www.sport.ee/event/799/uldained_ekr_3. Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

35