HRC0591/3 - Tagasiside võimalused üliõpilaste õppimise toetamisel

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.04.2024

Registreerimise tähtaeg

04.04.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolis õpetavad õppejõud või kõrgkoolide töötajad

Eesmärk

omandada õppejõuna teadmisi ja oskusi õppimist toetava tagasiside tõhusaks ja süsteemseks rakendamiseks õppeprotsessis.

Sisu

Tagasiside protsess: kriteeriumide loomine, vastastiktagasiside, eneseanalüüs. Õppimist toetava hindamise ja tagasiside seosed. Õppimist toetava tagasiside olemus/tunnused. Tagasiside allikad (vastastiktagasiside tõhususe saavutamine). Õppejõudu säästev tagasiside korraldus.

Õpiväljundid

teab õppimist toetava hindamise tausta, kavandab ja valib eesmärgipäraselt vahendid õppimist toetava tagasisideprotsessi rakendamiseks.

Eeldused

töötab Eesti kõrgkoolis

õpikeskkond

Tänapäevased Tallinna Ülikooli õpperuumid, kus on tagatud tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid vajaliku esitlustehnikaga; olemas võimalus ruumi vastavalt vajadusele ümber kujundada, rühmatööde tegemiseks on piisavalt eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Valdkonna ekspert, varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Kontaktõppes aktiivõppe meetodid, nt miniloeng, rühmatööd, arutelu

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mari Karm

Kursuse hind

119 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, 55562236, viktoria.bubukin@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.04.2024 10:15-11:45 Mari Karm, Tartu Ülikool T-412
05.04.2024 12:00-13:30 Mari Karm, Tartu Ülikool T-412
05.04.2024 14:15-15:45 Mari Karm, Tartu Ülikool T-412