HKC0190/2 - Tooted ja teenused liiklejale

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.09.2022 - 11.01.2023

Registreerimise tähtaeg

31.08.2022

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

416 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 320 tundi)

Sihtgrupp

kohalikus omavalitsuses liikluse, liikuvuse ja planeerimisega tegelevad ametnikud, riigiametite töötajad; erasektori töötajad, kelle ülesandeks on uute projektlahenduste elluviimine ja ehitamine; nutikate liikluslahenduste pakkujad, projekteerijad ja ehitajad.

Eesmärk

omandada mikrokraad liiklejale suunatud toodete ja teenuste vallas, avaliku- või erasektori organisatsioonis töötavale ametnikule vajalikud teadmised disainmõtlemise (ja teenusedisaini) metoodika rakendamisest liikluskeskkonna- ja teenuste kujundamisel.

Sisu

Universaalne disain: Disaini olemus. Disaini etapid ja roll ühiskonnas. Disainiprotsessi etapid. Tooted ja teenused.
Avalikud teenused: Avaliku sektori mõiste. Avaliku- ja erasektori koostöö. Avalike teenuste loomine.
Liikluskommunikatsioon: Liikluskommunikatsiooni tähendus. Liikluskommunikatsiooni olulisus. Meedia roll. Riskeeriva käitumise narratiiv meedias.
Liikuvuse planeerimine: Liikuvuse vajadus. Transpordi planeerimine ja kasutamise seosed. Elamisväärne linnakeskkond. Autostumise kultuur Eestis ja maailmas.

Õpiväljundid

teab ja saab aru disaini mõistest ja tekkepõhjustest; kogub ja analüüsib informatsiooni, kasutab seda disainilahenduste väljatöötamisel; mõistab disainiprotsessi olemust ja olulisemaid etappe; mõistab disaini rolli ühiskonnas ja majanduses; saab aru liikluskommunikatsiooni põhimõistetest ja -probleemidest; analüüsib iseseisvalt teemakohaseid tekste; mõistab inimeste liikuvusvajaduse teket ja liikumisviiside valikuid ja seoseid; teab kaasaaegse ja elamisväärse keskkonna kujundamise mehhanisme; hindab kriitiliselt transpordisüsteemide planeerimisvajadust; loob teenuste kasutajate profiile; teab avalike teenuste arendamise etappe ja eripärasid.

Eeldused

Bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum) ning e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Loeng, grupitööd, arutelud, praktikumid, iseseisvad harjutused õppeperioodil. Iga mooduli lõpetamiseks kohustuslike nõuete täitmine. Osalejad saavad ise välja pakkuda reaalseid ülesandeid või probleeme, mida lahendatakse gruppides õppetöö käigus. Tulemus võib olla teenus, liiklusprobleemi lahendus, disainitud toode jne.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Margus Nigol, Gina Metssalu, Rasmus Ojamets

Kursuse hind

960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.09.2022 10:00-13:15 Sissejuhatus, moodle, õppimine, projektimeeskonnad Tarmo Vanamõisa, Gina Metssalu, Tiina Alasoo Selgumisel
14.09.2022 14:15-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
21.09.2022 10:00-13:15 Liikuvuse planeerimine Margus Nigol Selgumisel
21.09.2022 14:15-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
05.10.2022 10:00-13:15 Universaalne disain Gina Metssalu Selgumisel
05.10.2022 14:00-17:30 Liikuvuse planeerimine Margus Nigol Selgumisel
12.10.2022 10:00-13:15 Liikluskommunikatsioon Rasmus Ojamets Selgumisel
12.10.2022 14:00-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
19.10.2022 10:00-13:00 Universaalne disain Gina Metssalu Selgumisel
19.10.2022 14:15-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
26.10.2022 10:00-13:15 Universaalne disain Gina Metssalu Selgumisel
26.10.2022 14:15-17:30 Liikuvuse planeerimine Margus Nigol Selgumisel
02.11.2022 14:00-17:30 Liikluskommunikatsioon Rasmus Ojamets Selgumisel
02.11.2022 14:15-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
16.11.2022 10:00-15:30 Liikluskommunikatsioon Rasmus Ojamets Selgumisel
16.11.2022 14:15-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
30.11.2022 10:00-13:15 Universaalne disain Gina Metssalu Selgumisel
30.11.2022 14:15-17:30 Liikuvuse planeerimine Margus Nigol Selgumisel
07.12.2022 10:00-13:15 Liikluskommunikatsioon Rasmus Ojamets Selgumisel
07.12.2022 14:15-17:30 Avalikud teenused Tarmo Vanamõisa Selgumisel
11.01.2023 10:00-13:15 Lõpetamine, kursuse kokkuvõte Selgumisel

MOODULID

Avalikud teenused

Liikluskommunikatsioon

Liikuvuse planeerimine

Universaalne disain