Laste trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada?
Kursuse kood LTC0132/3
Toimumise aeg 10.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Erinevate spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Lastega töötamine pole sugugi kerge: nad on püsimatud, neil on raskusi keskendumisega ning lastega peab suhtlema „nende keeles“. Pealegi, laste puhul ei tööta peaagu miski, mis toimib noorte ja täiskasvanutega, eksole?! Pole ime, arvesse tuleb võtta, et laste arenguvajadused on erinevad nii nooruki- kui ka täiskasvanueast. Seega on oluline meetodite ja praktiliste võtete valik lastega töötamisel. Üksnes lihtsamate sõnade kasutamine ei ole piisav

Antud seminaril keskendumine 6-12 aastaste laste vanuselistele iseärasustele ning tõlgendame neid praktikasse. Mida teha, et laps oleks trennis keskendunum ning tähelepanu püsiks treeningu lõpuni? Kas lastega saab kehtestada reegleid ja distsipliini? Kuidas õpetada oskust nii, et laps saaks aru? Kuidas lahendada laste omavahelisi konflikte? Nendele ja muudele küsimustele proovimegi seminari jooksul vastust leida, kus jõuame ka reaalsete situatsioonide arutamiseni.

Seminaril käsitletavad teemad:
• Laste arengu eripärad ja vajadused;
• treeningu ülesehitamine ja praktilised võtted distsiplineerimisel;
• õpetamine laste tasandil;
• suhtlemine lastega.
Õpiväljundid Teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud.
Õpikeskkond kuni 30 kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova, Kristel Kiens
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 5 ak tundi.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.05.2018    10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus    
 10.05.2018    12:00-12:20 Kohvipaus    
 10.05.2018    12:20-14:10 Seminar/praktiline tegevus