Loovtekstiilid
Kursuse kood LTC0111/4
Toimumise aeg 26.10.2018 - 27.10.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp õpetajad, huviringijuhid, käsitööhuvilised, käsitöö teemavaldkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid;lasteaia õpetajad, lapsevanemad, lastega töötavad spetsialistid.
Eesmärk saada ülevaade, kuidas õmblustehnoloogilisi ja käsitööalaseid oskusi integreerida ning laiemapõhjalisemalt kasutada.
Sisu Tekstiilide taas- ja säästlik kasutamine uute tekstiilmaterjalide loomisel. Vaba looming ja kavandamisprotsess. Õmblustehnoloogia ja käsitöö eritehnikate lõimimine kodutekstiilide kujundamisel. Ruumiliste ja tasapinnaliste tekstiilpindade valmistamine lapimaalitehnikates, maalitud niidigraafikas, tülltehnikates, masintikandis, vatitikandis, sulava kilega tikandis jms - lisades kangatükke, tugimaterjale, helmeid, vilti jms - rõhk on väljendusrikka tekstiilipinna loomisel.
Omandatu põhjal kujundatakse ja teostatakse sisustus- või rõivastuskangaid, mida saaks kasutatakse loovalt tekstiilesemete valmistamisel.
Käsitletavad teemad: vatitikand; kaunistuskrooked; tüllitööd masinaga + tüllmaterjali käsitsitöötlused. Hekseltehnikad (alusel, tüllikihtidena, aknapildina); lapimaal – emotsioon tekstiilis; maalitud niidigraafika, masintikand; "kiiksuga asjad" - tööd lahustuva kilega.


Õpiväljundid suudab rakendada käsitööalaseid teadmisi probleemide püstitamisel ning lahendamisel, seostada teooriat ja praktikat; suudab omandatud tehnoloogilisi võtteid ja teadmisi iseseisvalt ja loovalt edasi arendada; oskab loovtöid planeerida ideest teostuseni, neid esitleda ja analüüsida.

Eeldused Osalejatel vajalik õmblusmasina käsitsemise oskus.
Lõpetamistingimused Koolitus toimub 18 tunnise kontaktõppena (sisaldab loenguid, praktikume, arutelusid, individuaalset juhendamist) + 60 tunnise iseseisva töö sessioonina.
Iseseiseva töö osa:
• Loovtekstiilide kujundamine, tehnoloogiline teostus ja viimistlustööd.
• Omandatu põhjal kujundatakse ja teostatakse sisustus- või rõivastuskangaid, mida kasutatakse loovalt tekstiilesemete valmistamisel.
Õpikeskkond Käsitöö õppetöökoda, vajalik spetsiaalselt kohandatud töölauad, vajalikud lisatöövahendid ja õmblusmasinad.
Koolitaja kompetentsus Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 64)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiia Artla
Kursuse hind 115 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab vajaminevaid töövahendeid ja materjale.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tiia Artla, tiia.artla@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.10.2018    10:00-17:00 Vatitikand õmblusmasinal. Maalitud niidigraafika. Masintikand. Kiiksuga asjad - tööd lahustuva kilega. Tiia Artla Rä-412
 27.10.2018    10:00-17:00 Võrkpilu. Tüllitööd masinaga + tüllmaterjali käsitsitöötlused. Hekseltehnikad (alusel, kihtidena, aknapildina). Lapimaal – emotsioon tekstiilis. Tiia Artla Rä-412
 
DOKUMENDID
Loovtekstiilid - Tiia Artla.pdf