HKC0221/1 - Hindamine: hindamismudelid ja viktoriinid ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Toimumise aeg

20.05.2024 - 03.06.2024

Registreerimise tähtaeg

13.05.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Hinnata õppetulemusi ja kavandada hindamistegevusi erinevate hindamismeetodite, mudelite tundmaõppimise ja veebipõhiste viktoriinide koostamise abil.

Sisu

Viktoriinide ja testide loomine (Quizizz). Hindamismudelite aluspõhimõtted ja loomine

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab erinevatest hindamismeetoditest ja -mudelitest, koostab veebipõhiseid viktoriine.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik, Tiina Alasoo

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.05.2024 15:00-17:15 Hindamine. Hindamismeetodid. Viktoriinide ja testide loomine (Quizizz). Tiina Alasoo Google Meet
03.06.2024 15:00-17:15 Hindamine. Hindamismeetodid. Hindamismudelite aluspõhimõtted ja loomine. Airi Aavik Google Meet