FKC0301/1 - Punktiga parimaks sõbraks

Toimumise aeg

04.03.2024 - 25.03.2024

Toimumise koht

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn

Maht

16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

kunsti õpetavad ja kunstiõpetamisest huvitatud inimesed: kunstiõpetajad, klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad jt

Eesmärk

Tutvuda raamatu Punkt otsib kunsti põhimõtete ja kasutusvõimalustega kunstitegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks üldhariduses.

Sisu

I Raamatu Punkt otsib kunsti lugemine. Kunstielementidega tutvumine. Praktilised tööd: Punkt ja joon, Värvilised värvid, Lähedal ja kaugel. Õppeühiku planeerimine.
II Rakendatud õppeühikute refleksioon. Praktilised tööd: Kujud ja vormid, Sile või karvane

Õpiväljundid

mõistab raamatus esitatud kunstielementide kasutamise vajalikkust ja kunstiõppe põhimõtteid; viib läbi praktilisi tegevusi oma töökeskkonnas ja planeerib kunstitegevusi töökavasse võ õppeasutuse õppekavasse; reflekteerib õpitut ja kogetut; loob tervikliku õppeühiku, mis sisaldab raamatus esitatud kunstielementidel põhinevaid tegevusi.

Eeldused

Iga koolitusel osaleja saab endale raamatu „Punkt otsib kunsti“ ja metoodilise materjali.

koolitaja kompetentsus

Kunstiõpetaja, Kasvatusteaduste PhD

Lõpetamistingimused

Osalenud lähiõppes (lähiõppest puudumine maksimaalselt kolme tunni mahus kompenseeritakse vastavalt kokkuleppele koolitajaga); iseseisvate tööde teostamine, refleksioon. Iseseisev töö: õppeühiku rakendamine üldhariduses. Hindamiskriteeriumid luuakse esimesel kohtumisel koos osalejatega.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Enda Vahter, TLÜ kunstididkatika dotsent

Kursuse hind

139 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10