LTC0215/4 - Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

09.10.2020 - 17.06.2021

Registreerimise tähtaeg

06.10.2020

Toimumise koht

Maht

364 akadeemilist tundi (kontaktõpe 112 tundi, iseseisevõpe 252 tundi)

Sihtgrupp

Spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesmärk

Saada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest, arengutest, rakendamise põhimõtetest ja võimalustest. Saada ülevaade ja praktiline kogemus tantsu- ja liikumisteraapia peamistest meetoditest ja tehnikatest ning nende eesmärgipärase rakendamise võimalustest. Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.

Sisu

Kursus on üles ehitatud eeldusena jätkamiseks tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes. Kursuse jooksul saab ülevaate tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, peamistest taustateooriatest, rakendamise põhimõtetest ja eesmärkidest. Kursus annab ülevaate ja praktilise kogemuse peamistest tantsu- ja liikumisteraapia meetoditest ja tehnikatest ning eesmärgistatud rakendamisvõimalustest. Omakogemuse rühm annab võimaluse osaleda terapeutilis-loomingulises rühmatöös, analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.

Õpiväljundid

- Teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest ja peamistest taustateooriatest;
- teab tantsu ja liikumise teraapilise kasutamise olulisemaid põhimõtteid ja võimalusi ning eetilisi nõudeid;
- teab peamisi tantsu- ja liikumispõhiseid tehnikaid ja nende eesmärgipäraseid rakendamisvõimalusi;
- on saanud terapeutilis-loomingulise rühmakogemuse, oskab rühmaliikmena analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.

Eeldused

Bakalaureusekraad

õpikeskkond

Koolitus toimub sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnika ja -vahenditega.

koolitaja kompetentsus

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht. Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.

Lõpetamistingimused

Vastavalt moodulile (iseseisev kirjanduse läbitöötamine, essee, õpimapi koostamine, meetodite ja tehnikate eesmärgistatud rakendamine ja analüüs, protsessipäevik)

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Kaldur, Mari Mägi, Kaire Bachmann, Gerda Matvere

Kursuse hind

644 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: oktoobris 222.-, novembris 222.- ja detsembris 200.-. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.10.2020 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
10.10.2020 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
30.10.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
30.10.2020 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
31.10.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
31.10.2020 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
06.11.2020 15:00-18:00 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Kaire Bachmann online koolitus
27.11.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
27.11.2020 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Mari Mägi, Kaire Bachmann Rä-317
28.11.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Kaire Bachmann Rä-317
28.11.2020 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
12.12.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Kaire Bachmann online koolitus
12.02.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
13.02.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-401
19.02.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
20.02.2021 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Kaire Bachmann Rä-401
20.02.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-401
24.05.2021 10:00-14:00 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Mari Mägi Rä-401
24.05.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Mari Mägi Rä-401
28.05.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur Rä-401
17.06.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
17.06.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401

MOODULID

Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II