Tantsu- ja liikumisteraapia alused
Kursuse kood LTC0215/4
Toimumise aeg 08.10.2020 - 11.04.2021
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Eesmärk Saada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest, arengutest, rakendamise põhimõtetest ja võimalustest. Saada ülevaade ja praktiline kogemus tantsu- ja liikumisteraapia peamistest meetoditest ja tehnikatest ning nende eesmärgipärase rakendamise võimalustest. Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.
Sisu Kursus on üles ehitatud eeldusena jätkamiseks tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes. Kursuse jooksul saab ülevaate tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, peamistest taustateooriatest, rakendamise põhimõtetest ja eesmärkidest. Kursus annab ülevaate ja praktilise kogemuse peamistest tantsu- ja liikumisteraapia meetoditest ja tehnikatest ning eesmärgistatud rakendamisvõimalustest. Omakogemuse rühm annab võimaluse osaleda terapeutilis-loomingulises rühmatöös, analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.
Õpiväljundid - Teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest ja peamistest taustateooriatest;
- teab tantsu ja liikumise teraapilise kasutamise olulisemaid põhimõtteid ja võimalusi ning eetilisi nõudeid;
- teab peamisi tantsu- ja liikumispõhiseid tehnikaid ja nende eesmärgipäraseid rakendamisvõimalusi;
- on saanud terapeutilis-loomingulise rühmakogemuse, oskab rühmaliikmena analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.
Eeldused Bakalaureusekraad
Lõpetamistingimused Vastavalt moodulile (iseseisev kirjanduse läbitöötamine, essee, õpimapi koostamine, meetodite ja tehnikate eesmärgistatud rakendamine ja analüüs, protsessipäevik)
Õpikeskkond Koolitus toimub sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnika ja -vahenditega.
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht. Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 14 EAP (kontaktõpe 112 tundi, iseseisevõpe 252)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur, Mari Mägi, Kaire Bachmann, Gerda Matvere
Kursuse hind 644 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: oktoobris 222.-, novembris 222.- ja detsembris 200.-. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.10.2020    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 09.10.2020    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 29.10.2020    16:00-19:00 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi online koolitus
 30.10.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 30.10.2020    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 31.10.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 31.10.2020    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 27.11.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 27.11.2020    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Mari Mägi, Kaire Bachmann Rä-317
 28.11.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Kaire Bachmann Rä-317
 28.11.2020    17:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 12.12.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi online koolitus
 15.01.2021    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 16.01.2021    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
 12.02.2021    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 12.02.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Gerda Matvere Rä-317
 13.02.2021    10:00-14:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Kaire Bachmann Rä-317
 13.02.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
 19.03.2021    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 20.03.2021    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 20.03.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
 10.04.2021    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 10.04.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II, kursuse lõpetamine Kaire Bachmann, Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 
MOODULID
Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I
Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad
Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I
Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II
Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp