Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks
Kursuse kood LTC0225/1
Toimumise aeg 14.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad; kehalise kasvatuse õpetajad; laste, noorte ja noorsportlaste spordialade treenerid, instruktorid.
Eesmärk saada teada, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida, väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.
Sisu 33% 16-19-aastastest lastest on kogenud elu jooksul mõnd seksuaalse väärkohtlemise vormi (Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2015)), sh ka spordis. Enamik neist lastest on kellegi, keda nad usaldavad, ohvrid. Umbes kolmandik väärkoheldud lastest ei räägi sellest mitte kunagi kellelegi. Väärkohtlemist saab aga ennetada. Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.
Õpiväljundid teab lapse seksuaalse väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid, oskab väärkohtlemist ära tunda ning asjatundlikult reageerida. Omab esmaseid oskuseid väärkohtlemise ennetamiseks spordikeskkonnas.
Eeldused Huvi lapse arengu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.
Lõpetamistingimused Osalemine loengutes ja aruteludes.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd
Koolitaja kompetentsus omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk
Kursuse hind 38 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat, koolituse materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistus mahus 6 ak tundi. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.11.2018    10:00-11:30 Seksuaalse väärkohtlemise mõiste, riski- ja kaitsetegurid (sh spordis). Näited; seksuaalse väärkohtlemise levik, põhjused, seos vaimse ja füüsilise vägivallaga; seksuaalne väärkohtlemine spordis. Näited.   Rä-218
 14.11.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 14.11.2018    11:45-13:15 Abi küsimise barjäärid ja võimalused väärkohtlemise korral; reageerimine väärkohtlemise juhtumi korral: treeneri oskused; väärkohtlemise mõju ja tagajärjed   Rä-218
 14.11.2018    13:15-13:45 Lõunapaus    
 14.11.2018    13:45-15:15 Ennetus: treenerite võimalused ja oskused laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks (lastega töötamise piirang; laste informeerimine ja võimestamine; ennetus kui igaühe ülesanne, võimalus ja kohustus). Toolbox: ennetusmaterjalid ja juhendmaterjalid (sõnumid lapsevanematele; sõnumid lastele ja noorsportlastele).   Rä-218