FKC0078/2 - Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus

Koolitus on väikeettevõtte töötajatele tasuta ja osalejad valitakse aadressile: katrin.sigijane@tlu.ee saadetud motivatsioonikirjade alusel.

Toimumise aeg

12.09.2020 - 31.10.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova maja

Maht

48 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

teenuse või toote turundusvajadusega seotud spetsialistid väikeettevõttes

Eesmärk

tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.

Sisu

1. Sissejuhatus ristmeediasse ja sellega seotud olulistesse valdkondadesse 2. Ristmeedia kui lugude jutustamise praktika. Lugude jutustamise kunst, ideede leidmine, arendamine ja rakendamine, haaravate turunduslike narratiivide loomine. 3. Ristmeedia tänapäeval. Ülevaade ristmeedia strateegiate kasutamisest. 4. Ristmeedia turunduse teenistuses. 5. Erinevad lood, struktuurid ja kanalid: transmeedia loojutustus.

Õpiväljundid

teab, mida tähendavad ristmeedia ja transmeedia loojutustamine ning kuidas planeerida ja valmistada ette ristmeedia turundusprojekti tootele/teenusele; on katsetanud erinevaid abistavaid tehnikaid projekti loomiseks - disainimõtlemine, loovmõtlemine ja mõttetalgud; loodud narratiivist lähtudes seob komponendid ja platvormid transmeedia loojutustuseks.

Eeldused

arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel, sotsiaalmeedia platvormide teadmine ja tundmine tuleb kasuks

õpikeskkond

esitlustehnikaga auditoorium

koolitaja kompetentsus

vähemalt BA ristmeedias või turundusvaldkonnas

Lõpetamistingimused

Loengus osalemine, praktilised harjutused, visuaalse materjali analüüs, näited (filmi)materjalidest. Iseseisva tööna on osaleja loonud transmeedia narratiivid ja loo komponendid vähemalt kahele sotsiaalmeedia kanalile

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM
Rando Aljas, BA suhtekorraldus, BFM

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.09.2020 10:00-17:00 Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM
19.09.2020 10:00-17:00 Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM
03.10.2020 10:00-17:00 Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM
17.10.2020 10:00-17:00 Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM
31.10.2020 10:00-17:00 Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM