Eelkooliealiste laste selili-ja kõhulikrooli ujumistehnika õpetamine
Kursuse kood LTC0287/2
Toimumise aeg 19.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49; Sõle Spordikeskus Sõle 40a,Tallinn
Sihtgrupp lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4).
Eesmärk saada ülevaade eelkooliealiste laste selili-ja kõhuliujumise tehnika teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga.
Sisu Laste (vanuses 5-7 aastat) selili-ja kõhuliujumise tehnika õpetamise põhialused (jalgadetöö, kätetöö, kööstöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) koos harjutusvara läbimisega praktilise tegevusena lastebasseinis.
Õpiväljundid teab eelkooliealiste laste selili-ja kõhuliujumise tehnika õpetamise põhialuseid (jalgadetöö, kätetöö, kööstöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) koos harjutusvaraga.
Eeldused kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Lõpetamistingimused Koolitus toimub loenguna ja praktilise harjutusvara läbimisega. Harjutusvara läbivad osalejad ise lastebasseinis harjutusi sooritades.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline ruum loengu läbiviimiseks. Harjutusvara omandamiseks vajalik lastebasseini kasutus.
Koolitaja kompetentsus Triin Rääskil on ujumistreeneri EKR 5 kutse, ujumistreeneri kogemus 2007. aastast, beebide - ja väikelaste ujumistreeneri kogemus 2011. aastast, spordialane kõrgharidus TÜ 2016 (Filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadustes). 2019. aastast on ta Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor loodus- ja terviseteaduste instituudis.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Triin Rääsk
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, lõunapausi, sissepääsu basseini ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 8 ak tundi.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.09.2020    10:30-12:00 loeng (Räägu 49, Tallinn) Triin Rääsk  
 19.09.2020    12:00-12:30 Lõunapaus    
 19.09.2020    12:30-14:00 loeng (Räägu 49, Tallinn) Triin Rääsk  
 19.09.2020    14:00-14:15 kohvipaus    
 19.09.2020    15:00-18:00 Praktiline tegevus basseinis (Sõle spordikeksus, Sõle 40a, Tallinn) Triin Rääsk