HKC0193/1 - Erivajadusega inimeste toitumine ja liikumine

Tasuta koolitus ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

20.10.2022 - 17.02.2023

Registreerimise tähtaeg

03.10.2022

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 39 tundi, iseseisevõpe 117 tundi)

Sihtgrupp

ettevõtetes (nt spaades), tervisekeskustes, hooldekodudes töötavad spetsialistid (nt füsioterapeudid, toitumisnõustajad, psühholoogid, hooldustöötajad, sotsiaaltöötajad), kes soovivad laiendada teadmisi ja oskusi, et pakkuda terviseriskiga klientidele laiapõhjalist personaalset nõustamist.

Eesmärk

omandada vajalikud teadmised mõistmaks tegureid, mis mõjutavad erivajadusega inimese tervislikku toitumist ja liikumist.

Sisu

Tõenduspõhisus toitumis- ja liikumisteadustes; liikumisvaegus ja ülekoormus, selle mõju tervisele; liikumisharrastuse mõju organismile; liikumissoovitused erinevas eas ja tervisehäirete korral; kehalise aktiivsuse liigid; sobiv kehaline koormus; treeningkoormuse optimeerimine; taastumine; toitumise põhialused; söömisharjumuste kujunemine, toiduvalikute tegemine ja selle mõju tervisele; toitumust mõjutavad tegurid; individuaalne söömis- ja liikumisharjumuste hindamine, sekkumismeetodid ning protsess.

Õpiväljundid

tunneb nii toitumise kui ka liikumisalaseid põhimõtteid, nende omavahelist seost ja tähtsusest organismi aine- ja energiavahetuses; teab regulaarse liikumisharrastuse, liikumisvaeguse ja ülekoormuse mõjust organismi tervisele; teab toitumishäiretest, toitumise eripärast ning toitumise ja haiguste vahelisest seostest; teab nii liikumise kui ka söömisharjumusi mõjutavaid tegureid ja tõhusaid sekkumismeetodeid.

Eeldused

Anatoomia ja füsioloogia alased eelteadmised

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Valdkonna spetsialist, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Meetoditena kasutatakse loengut ja praktikumi, sh kogemuskohtumist. Iseseisvad tööd (praktiline tegevus) on eelduseks kirjaliku eksami sooritamiseks. Praktilised ülesanded on seotud koolitusel käsitletud teemadega ja toetavad spetsialisti pädevuse tõstmist lõimitud teenuste osutamisel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tagli Pitsi, Siiri Oad, Galina Kappo, Hanna-Liis Lepp, Kristi Pedak, Hele Leek-Ambur

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

16

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.10.2022 10:00-17:30 Sissejuhatus (info kursusest), energia, põhitoitained, vesi, vitamiinid, mineraalained, Nutridata Tagli Pitsi Selgumisel
26.10.2022 10:00-17:30 Toidusoovitused (toidupüramiid), toitumise ealised eripärad (eakad), söömishäired, tsöliaakia, laktoositalumatus, diabeet, allergiad, söömishäired Tagli Pitsi Selgumisel
13.01.2023 10:00-17:30 Toitmisravi vajadus, korraldus, nõustamine, erimenüüd, suukaudne, enteraalne, parenteraalne - praktiline ja teoreetiline koolitus Siiri Oad, Galina Kappo, Hanna-Liis Lepp Selgumisel
14.01.2023 10:00-17:30 Toitmisravi vajadus, korraldus, nõustamine, erimenüüd, suukaudne, enteraalne, parenteraalne - praktiline ja teoreetiline koolitus Siiri Oad, Galina Kappo, Hanna-Liis Lepp Selgumisel
17.02.2023 10:00-15:45 Üldine liikumisfüsioloogia, füsioteraapia, invavahendid, liikumisviisid Kristi Pedak Selgumisel
17.02.2023 16:00-16:45 Kirjalik eksam Hele Leek-Ambur Selgumisel