Kangakudumine
Kursuse kood LTC0052/7
Toimumise aeg 18.06.2018 - 22.06.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Õpetajad, huviringijuhid ja käsitööhuvilised.
Eesmärk tutvuda kaltsutekstiilide valmistamise alustega.
Sisu Labase kanga siduseõpetus, kangakudumise põhimõisted;
kangastelgede ehitus ja kasutatavad lisatarvikud;
kangakudumise eeltööd, kanga kavandamine, lõime käärimine, lõime teljele rakendamine;
põimkangaste tehnoloogiad;
kudumine, kanga viimistlemine (kaltsuvaip eesti rahvakunstis; telgede ehitus ja lisatarvikud; materjalid; kavandamine; materjalikulude arvestamine; materjalide ettevalmistamine; labane sidus triibukangana, põimetehnikad; kanga käärimine, kudumismaterjali ettevalmistamine; kanga rakendamine teljele; siduse nöörimine)
Õpiväljundid on saanud ülevaate tekstiilide temaatikast; teab ja tunneb tekstiilide kasutusvõimalusi tänapäeval, alg- ja põimkanagste tehnoloogiaid, kangakudumise mõisteid, töövahendeid; oskab rakendada omandatud teadmisi praktilise väljundi valmistamisel.
Eeldused Õpetajad, huviringijuhid ja käsitööhuvilised
Lõpetamistingimused Antakse ülevaade telgedel kootud tekstiilide kujunemisest ning luuakse eeldused alg- ja põimkangaste tundmiseks ning kangastelgede käsitsemise oskuseks. Värvilise eskiiskavandi koostamine/teostamine, kudumismaterjali ettevalmistus kudumiseks, padjakatte/koti ja vaiba viimistlustööd.
Õpikeskkond kangakudumise õppetöökoda, vajalik kangastelgede olemasolu ja selleks vajalikud lisatöövahendid.
Koolitaja kompetentsus Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 52 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiia Artla
Kursuse hind 190 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab 40 kontakttundi (loenguid, praktikume, individuaalset juhendamist), juhendmaterjale, kudumite lõimematerjali. NB! Kudumiseks kaasa võtta oma koematerjal (kas puuvillane sukk-nöör, kaltsunöör, ribastatud vanad rõivad, vms)! Telgedel kootakse põimetehnikate tööproov padjakatte/kotina + kaltsuvaip.
Minimaalne osalejate arv 3
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 13.06.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.06.2018    10:00-18:00 Kaltsuvaip eesti rahvakunstis; kangastelgede ehitus ja kasutatavad lisatarvikud, materjalid; labase kanga siduseõpetus, kangakudumise põhimõisted; labane sidus triibukangana – tõõproovi kudumine. Tiia Artla  
 19.06.2018    10:00-18:00 Labane kangas, põimkangaste tehnoloogiad – tööproovi kudumine; kangakudumise eeltööd, kanga kavandamine, materjalikulude arvestamine. Materjalide ettevalmistamine, lõime käärimine, lõime teljele rakendamine. Tiia Artla  
 20.06.2018    10:00-18:00 Kanga rakendamine teljele; siduse nöörimine; kaltsuvaiba kudumine. Tiia Artla  
 21.06.2018    10:00-18:00 Vaiba kudumine    
 22.06.2018    10:00-18:00 Vaiba kudumine; viimistlemine, lõimeotste sõlmimine; kudumine, kanga viimistlemine. Tiia Artla