YKC0091/1 - Kohalik valitsemine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

09.09.2022 - 30.04.2023

Registreerimise tähtaeg

05.09.2022

Toimumise koht

Kindluse Kool, Rae vald

Maht

390 akadeemilist tundi (kontaktõpe 105 tundi, iseseisevõpe 285 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste volikogu liikmed (volikogu juht, komisjonide esimehed, liikmed), vallavanemad ja linnapead, valitsuse liikmed ) ametnikud ja töötajad, allasutuste juhid ja spetsialistid

Eesmärk

Omandada kohaliku valitsemise mikrokraad, teadmisi kohaliku valitsemise süsteemi olemusest ja arengust, üldistest põhimõtetest ja korraldusest.

Sisu

Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis. Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine. Kohaliku omavalitsuse organisatsioon ja selle juhtimine. Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine. Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Õpiväljundid

Tunneb kohaliku valitsemise süsteemi olemust ja arengut, teab süsteemselt kohaliku valitsemise üldistest põhimõtetest ja korraldusest. Mõistab kehtivat õiguskorda ja orienteerub valdkonna õigussüsteemis, tunneb kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikke garantiisid ja seoseid autonoomia ja subsidiaarsuse põhimõtetega. Saab aru riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimise olulistest põhimõtetest ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostööst ja nende liitude praktilisest toimimisest. Tunneb kohalike institutsioonide põhirollide jaotust ja omavahelist koostoimet kohaliku omavalitsuste toimimisel, kavandab lahendusi nendega seotud probleemide ilmnemisel. Mõtestab kohaliku omavalitsuste tegevuste tulemusahelat teenuste osutamise juhtimise ja korraldamise vaates. Mõistab strateegilise planeerimise protsessi olemust ja teab selle olulisi töövahendeid kohaliku omavalitsuse juhtimises, viib läbi muudatuste juhtimist organisatsioonis. Teab süsteemselt ettevõtlusest, kohaliku valitsemise eelarve koostamise põhimõtetest, loogikast, meetoditest ja kontrollmehhanismidest, EL rahastusvõimalustest kohaliku omavalitsuse tasandil ja tunneb nende sisulisi aluseid.

Eeldused

Vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus

õpikeskkond

Õpitugi on Moodle õpikeskkonnas, kontaktõpe toimub klassiruumis, kus on olemas tehniline valmisolek koolituse läbiviimiseks

koolitaja kompetentsus

Koolitajad on vähemalt magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega, Eesti kohaliku omavalitsuse tunnustatud spetsialistid.

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub lähiõppena. Puudumine õppetööst kooskõlastatult mooduli koolitaja/õppejõuga, kuid mitte rohkem kui 2 akadeemilist tundi iga mooduli õppepäevadest. Kohustus esitada koolitaja/õppejõu poolt nõutud kodutööd. Iseseisva tööna loengutes antud kirjanduse ja koolitusmaterjalidega tutvumine, valmistusmiseks testiks/vestluseks. Seminariks ettevalmistamine ja memode koostamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Mart Uusjärv, Olivia Taluste, Mikk Lõhmus, Kersten Kattai, Georg Sootla, Marika Saar, Rivo Noorkõiv, Toomas Osvet, Tiina Maiberg, Viola Murd, Ave Viks, Kersten, Katri-Liis Lepik, Kadri Kangro, Kristo Krumm, Airi Mikli, Piret Zahkna, Vallo Olle, Kadri Tali

Kursuse hind

2570 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Tellimuskoolitus lepingu alusel Rae vallaga; WD-s nr T/54-22

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Kalle Sepp, 6409382, kalle.sepp@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.09.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees Kindluse Kool
23.09.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Mart Uusjärv, Olivia Taluste Kindluse Kool
14.10.2022 10:00-17:00 Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis Sulev Lääne Kindluse Kool
28.10.2022 10:00-16:30 Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine Mikk Lõhmus, Kersten Kattai Kindluse Kool
11.11.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine Mikk Lõhmus, Marika Saar Kindluse Kool
25.11.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine Georg Sootla Kindluse Kool
09.12.2022 10:00-16:15 Organisatsioon ja juhtimine Rivo Noorkõiv Kindluse Kool
13.01.2023 10:00-16:15 Organisatsioon ja juhtimine Toomas Osvet Kindluse Kool
27.01.2023 10:00-16:15 Organisatsioon ja juhtimine Viola Murd,Tiina Maiberg Kindluse Kool
10.02.2023 10:00-16:15 Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine Kersten Kattai, Ave Viks, Kindluse Kool
22.02.2023 10:00-16:15 Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine Mikk Lõhmus, Ave Viks Kindluse Kool
10.03.2023 10:00-16:15 Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine Kadri Kangro, Katri-Liis Lepik Kindluse Kool
24.03.2023 10:00-16:15 Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus Kristo Krumm, Piret Zahkna, Kindluse Kool
06.04.2023 10:00-16:15 Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus Airi Mikli, Kristo Krumm Kindluse Kool
21.04.2023 10:00-16:15 Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus Vallo Olle, Kadri Tali Kindluse Kool