LTC0391/3 - Nägude äratundmine ja inimeste tuvastamine ("Õiguspsühholoogia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine toimub läbi raamõppekava: LTC0394 - Õiguspsühholoogia alused
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

02.11.2023 - 03.11.2023

Registreerimise tähtaeg

07.08.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sihtgrupp

kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne); õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased

Eesmärk

saada ülevaate ja omandada teadmised nägude äratundmisest ja inimeste tuvastamisest.

Sisu

Nägude töötlemise eri teooriad ja inimestevahelised erinevused nägude äratundmisel. Inimeste tuvastamise meetodid ja neid mõjutavad tegurid.

Õpiväljundid

teab põhilisi nägude töötlemise teooriaid ja inimestevahelisi erinevusi nägude äratundmisel; tunneb inimeste tuvastamise eri meetodeid ja neid mõjutavaid tegureid; valib sobiva meetodi inimeste õiglaseks tuvastamiseks.

Eeldused

On bakalaureusekraadiga ja tunneb huvi võimaluste vastu rakendada psühholoogia teadmisi õigusteaduses. Oskab inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.

õpikeskkond

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Täiendavalt õppetegevust toetav virtuaalne sünkroonset suhtlust võimaldav keskkond

koolitaja kompetentsus

Kristjan Kask (PhD õiguspsühholoogias), Tallinna ülikooli õiguspsühholoogia dotsent. Kristjan keskendub oma teadustöös erinevate küsitlemistehnikate efektiivsuse uurimisele ning inimeste tuvastamisele. Veab TLÜ õiguspsühholoogia kompetentsikeskuse tegevusi.
Annegrete Palu (MA psühholoogias), Tartu ülikooli psühholoogia nooremlektor ja doktorant. On viinud läbi alaealiste ülekuulamise-alaseid koolitusi politseiuurijatele, prokuröridele ja kohtunikele. Oma teadustöös keskendub Annegrete inimeste tuvastamise temaatikale ning alaealiste ülekuulamise teemadele.
Mari-Liis Tohvelmann (MA psühholoogias), Tallinna ülikooli psühholoogia doktorant, keskendudes täiskasvanud kannatanute ja tunnistajate ülekuulamistehnikate efektiivsuse uurimisele. Tööalaselt on ta keskendunud laste arengu ja perede toetamisele ning töötanud psühholoogina, pakkudes tuge psüühiliste erivajadustega täiskasvanutele ning nende peredele.

Lõpetamistingimused

Kursus toimub grupitöö põhimõttel. Loengud, harjutused, juhtumitöö analüüs. Kursuse arvestus toimub seminaris tehtud rühmatöö esitlemisel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann

Kursuse hind

1536 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
02.11.2023 10:00-17:15 Nägude äratundmine ja inimeste tuvastamine Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann M-648
03.11.2023 10:00-17:15 Nägude äratundmine ja inimeste tuvastamine Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann M-648