Tõhus koostöö lapsevanematega
Kursuse kood LTC0025/1
Toimumise aeg 12.05.2016
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja
Eesmärk saada ülevaade treenerina spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Kuidas soodustada koostööd lapsevanemaga, et nende osalus oleks soodustav ja toetav. Treeneri ja lapsevanema rolli ning vastutuse jaotusest. Lapsevanemate vajadused. Tõhus suhtlemine lapsevanematega.
Treeneri ja lapsevanema rollid ja vastutusalad. Lapsevanemate ootused. Efektiivne suhtlemine lapsevanematega
Treeneri ja lapsevanema koostöö kui ressurss lapse spordikogemuse soodustamisel
Õpiväljundid oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.
Koolitaja kompetentsus magistrikaraad sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial; treeneritöö kogemus, oskab juhendada rühmatööd, on juhendanud sportlasi
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 46 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 5 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.05.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 12.05.2016    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis. Rä-215
 12.05.2016    12:00-12:20 Kohvipaus    
 12.05.2016    12:20-14:05 Seminar