Andragoogika ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0011/4
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsiooni sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.
Eesmärk - mõista andragoogika põhiprobleeme ja saada osa nende süsteemsest käsitlusest;
- mõista täiskasvanut kui enesearengu subjekti ja täiskasvanu õppimise iseärasusi, analüüsida neid professionaalsetes ja õppekontekstides;
- teadvustada andragoogi identiteeti.
Sisu Andragoogika probleem. Subjekti, subjektsuse mõistete ja käsituste ontoloogia. Subjektsus, mina-areng, eneseregulatsioon kui täiskasvanu õppimise perspektiiv. Enesearengu subjektiks kujunemine: tegurid, võimalused, eeldused. Subjektsus, subjektne hoiak, kogemus ja õppimine. Kogemus ja õppimine: sotsiaalne, kontekstuaalne, tunnetuslik, emotsionaalne ja konatiivne aspekt. Õppimiskogemuse objektiivsed ja subjektiivsed tingimused. Kohanemine ja kohanemise protsessid. Autobiograafiline, elulooline ja narratiivne lähenemine täiskasvanuõppimise mõistmisel. Õppimine täiskasvanu arengu-, elutee ja eluloo kontekstis. Täiskasvanu õppija eripärad ja mitmekesisus. Indiviidi ja täiskasvanute õppegrupi enesetunnetus, eneseteadvustamine ja vastutus. Individuaalsed ja sotsiaalsed konfliktid ja väärtused täiskasvanute õppegrupis.
Õpiväljundid mõistab ja käsitleb süsteemselt andragoogika põhiprobleemi - enesearengu subjektsust;
analüüsib, mõistab ja käsitleb kriitiliselt teemakohaseid tekste;
mõistab ja analüüsib täiskasvanu arengu ja täiskasvanu õppimise iseärasusi;
mõistab täiskasvanu õppimist , kohanemisprotsesse ja õppimissituatsioone sh ambivalentseid olukordades;
koostab ja annab individuaalse tagasiside konkreetses õppekontekstis;
tunneb enda kui õppija ja andragoogi isiksuslikke ressursse, analüüsib, hindab kriitiliselt enda õppimist, andragoogina ja grupi liikmena ning põhjendab enda ja grupi arenguperspektiive;
tunneb enda kui õppija ja andragoogi isiksuslikke ressursse, analüüsib, hindab kriitiliselt enda õppimist, andragoogina ja grupi liikmena ning põhjendab enda ja grupi arenguperspektiive.
Eeldused Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: allikate põhine essee (40 t), iseseisvad individuaalsed ja grupiülesanded (30 t), arenguportfoolio koostamine (50 t).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Larissa Jõgi, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 25.09.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 09.10.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 30.10.2020    14:15-17:45   Larissa Jõgi M-342
 06.11.2020    10:15-12:00   Larissa Jõgi T-412
 20.11.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 04.12.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-213
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp