YKC0076/1 - Ettevõtluse põhikursus ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega Ühiskonnateaduste instituudi Haldus- ja ärikorralduse BA-õppekavalt. Tunniplaniga saab tutvuda siin lingil: https://lingid.ee/rn9OW
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

12.03.2022 - 18.06.2022

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli linnak

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60 tundi)

Sihtgrupp

kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.

Eesmärk

kujundada teadmised ettevõtlusest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas.

Sisu

Ettevõtlus ja ettevõtja. Ettevõtjate tüübid. Sotsiaalne ettevõtlus. Ettevõtluspoliitika ja ettevõtluskeskkond. Äriideede leidmine ja hindamine. Äriplaani olemus ja vajalikkus. Finantsplaneerimine ettevõtte rajamisel ja käivitamisel. Ettevõtte asutamine ja sellega kaasnevad tegevused ja valikud.

Õpiväljundid

mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse ning ettevõtluse ja ettevõtjate rolli ühiskonnas; on esitanud ja põhjendanud äriplaani; tunneb ettevõtte rajamisega seotud dokumentatsiooni ja protseduure.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Iseseisvate tööde koostamine ja eksami sooritamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristo Krumm, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.03.2022 - 18.06.2022, Ettevõtluse põhikursus Kristo Krumm, MA Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil: https://lingid.ee/rn9OW