Hooliv turvalisus - toimetulek agressiivse käitumisega
Kursuse kood HKC0068/1
Toimumise aeg 20.04.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, TLÜ Haapsalu kolledž
https://www.google.com/maps/place/Lihula...
Sihtgrupp Õpetajad
Eesmärk saada kindlustunne agressiivses olukorras tegutsemiseks koolis ning õppida lihtsaid ja turvalisi võtteid enda ja laste kaitsmiseks.
Sisu - Ülevaade agressiivsest käitumisest: olulisemad põhimõtted ja teadmised, mis aitavad olukordi paremini mõista ja hinnata, võimalused agressiivsete olukordade ennetamiseks;
- Ülevaade väljakutsuva käitumisega lastega haridussüsteemis tegelemise õiguslikust regulatsioonist (mis on lubatav, mis mitte ja mis kohustuslik);
- Olulisemad põhimõtted pingeliste olukordade deeskaleerimisel;
- Praktilised harjutused: kuidas ennast kaitsta nii, et teisele liiga ei tee, kuidas saada turvaliselt hakkama lapse hammustamise, juustest tõmbamise, kätest või riietest haaramiste, kägistamiste jmt ohtlike käitumistega. Kuidas on turvaline piirata lapse liikumist või liigutusi, et takistada tal endale või teistele kahju tegemast.
Õpiväljundid teab hoolivast turvalisusest, et osata koolis agressiivses olukorras tegutseda
Eeldused Valmisolek rakendada õpitut.
Lõpetamistingimused Osalemine koolituspäeval.
Õpikeskkond Tagatud on sobivad õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Valdkonnas tegutsev ekspert
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Jürgen Rakaselg
Kursuse hind 50 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 13.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.04.2018    10:00-11:30 Koolitus    
 20.04.2018    11:30-11:45 Paus    
 20.04.2018    11:45-13:15 Koolitus    
 20.04.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 20.04.2018    13:45-15:15 Koolitus    
 20.04.2018    15:15-15:30 Paus    
 20.04.2018    15:30-17:00 Koolitus    
 20.04.2018    17:00-17:30 Tagasiside (E.Hiiepuu)