Treeneri/õpetaja enda heaolu ja motivatsioon
Kursuse kood LTC0022/1
Toimumise aeg 28.01.2016
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu On teada, et treeneri eesmärgiks on toetada sportlaste motivatsiooni, heaolu ja arengut. Samas, tihti peale unustatakse rääkida treeneri enda heaolust ja moivatsioonist. Sarnaselt sportlastega, peab treener oskama stressi taluda, juhtida enda käitumist ka kõige raskemates olukordades ning toetada enda rahulolu ja motivatsiooni igapäevases treeningu protsessis.
Seminaril käsitletavad teemad:
• Treeneri väärtuste olemus ja funktsioon
• Töö filosoofia kui teejuht tegutsemisel
• Läbipõlemise oht ja selle vältimine
• Toetav suhtlus sportlastega
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Lõpetamistingimused Antud seminaril räägime treeneri väärtustest, filosoofiast, treeneri arengust kui elukestvast õppest, läbipõlemise vältimisest ning suhetest sportlastega. Seminari käigus saab igal osalejal valmis enda töö filosoofia ja printsiipide kirjeldus, mis aitab toetada tema enda heaolu ja motivatsiooni oma edaspidises praktikas.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 46 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 5 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.01.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.01.2016    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis. Rä - 215
 28.01.2016    12:00-12:20 kohvipaus    
 28.01.2016    12:20-14:05 Seminar