Ristmeedia – mis, miks ja kuidas
Kursuse kood BFC0027/10
Toimumise aeg 15.01.2019 - 19.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFMi Nova hoone
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud ristmeediast ja iseenda kui meediatarbija ja – sisu looja arendamisest.
Eesmärk teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeedia olemust, teada saada ristmeedia vastuvõtust, sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.
Sisu 1. Sissejuhatus (rist)meediasse
Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
2. Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid.
3. Loo jutustamine meedias
Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel.
4. Ristmeedia tänapäeval
Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
5. Heli ja video kasutamine sotsiaalmeedias
Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad.
6. Ristmeedia äri teenistuses
Õpiväljundid oskab planeerida ristmeedia projekti; oskab ristmeediat analüüsida ja mõista, eristada seda teistest meediumitest; oskab ristmeedia sisu tarbida ja seda oma õppimisprotsessis kasutada.
Eeldused Minimaalne haridustase – omandatud põhiharidus, eelnevaid kogemusi ja teadmisi ristmeediast ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Loeng, visuaalse materjali analüüs, näited (filmi)materjalidest. Osavõtt õppepäevadest (80%) ja iseseisva töö õigeaegne esitamine. Katsetused erinevatel ristmeedia platvormidel.
Õpikeskkond BFM Nova maja
Koolitaja kompetentsus digitaalsete õpimängude magistrant, ristmeedia
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Siiri Häidma, BFM ristmeedia eriala õppekoordinaator
Kursuse hind 1200 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee