HKC0194/1 - A- ja A1, A2 - kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja teooriaõpe

Kursusele registreerides annab osaline kinnituse, et vastab Eesti Liiklusseaduse § 118 väljatoodud nõuetele mootorsõidukijuhi õpetajale. Lisaks tuleb osalisel esitada korraldajale B-kategooria õpetamise õigust tõendav tunnistus ning juhiloa koopia. Sõidu praktikaks rattad on organiseeritud korraldaja poolt kuid kogu muu vajaminev varustus (korrektne riietus, kiiver jne) peab olema koolitataval endal! NB! Koolitusel osalejad võivad kasutada enda mootorratast. Kaasnevaid kulusid koolitaja ei kata.

Toimumise aeg

05.04.2023 - 10.05.2023

Registreerimise tähtaeg

29.03.2023

Toimumise koht

Tallinn

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 43 tundi, iseseisevõpe 35 tundi)

Sihtgrupp

A- ja A1-kategooria juhi õpetaja kutse taotleja

Eesmärk

saavutada A- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalik kvalifikatsioon.

Sisu

A- kategooria mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõiduõppe läbiviimise protsess, õppetöö hindamise põhimõtted, teooria- ja sõidueksami vastuvõtmine.

Õpiväljundid

teab, milliste õigusaktidega reguleeritakse A-kategooria juhi koolitamist; teab, kuidas ette valmistada A-kategooria mootorsõidukijuhi tunde; viib läbi A-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpet; teab mootorrataste sõidutehnilisi omadusi, õigeid juhtimisvõtteid ja muud liiklusohutusega seonduvat.

Eeldused

Koolitusel osaleja on mootorsõidukijuhi õpetaja.

õpikeskkond

Tagatud on nüüdisaegsed õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi.

koolitaja kompetentsus

mootorsõidukijuhi õpetaja (tase 6)

Lõpetamistingimused

Koolitus koosneb kolmest seminarist, iseseisvast tööst ja praktilisest koolitusest. Iseseisva tööna esitab koolitusel osaleja A- kategooria õppetunni läbiviimiseks vajalikud materjalid.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Janek Tarre

Kursuse hind

385 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

25

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.04.2023 10:00-17:30 Juhtide ettevalmistamise kord Tarmo Vanamõisa Peoleo konverentsisaal
12.04.2023 10:00-17:30 A kategooria sõidu ja ohutuse teooria Janek Tarre Peoleo konverentsisaal
19.04.2023 10:00-17:30 A kategooria sõidu ja ohutuse teooria Janek Tarre Peoleo konverentsisaal
26.04.2023 10:00-17:30 Sõidu praktika Autosert Autosert Ametikoolituse õppesõiduplats Tallinnas
27.04.2023 10:00-17:30 Sõidu praktika Autosert Autosert Ametikoolituse õppesõiduplats Tallinnas
28.04.2023 10:00-17:30 Sõidu praktika Autosert Autosert Ametikoolituse õppesõiduplats Tallinnas
03.05.2023 10:00-17:30 Sõidu praktika Autosert Autosert Ametikoolituse õppesõiduplats Tallinnas
05.05.2023 10:00-17:30 Sõidu praktika Autosert Autosert Ametikoolituse õppesõiduplats Tallinnas
10.05.2023 10:00-17:00 Eksam (vastavalt ajakavale) Eksamikomisjonile esitatavate materjalide info antakse koolitaja poolt 5.04 kohtumisel. Eksami komisjon Selgumisel