Praktiline haridustehnoloogia I
Kursuse kood HKC0021/5
Toimumise aeg 09.01.2018 - 11.12.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)
https://goo.gl/maps/zmdo1v5XgCJ2
Sihtgrupp tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.
Sisu 1) Õppimine ja õpetamine digiajastul. Digitaalne õppija. 21.sajandi oskused. Tehnoloogia ja innovatsioon riiklikus õppekavas. Haridustehnoloogilised pädevused. (1 kohtumine)
2) Arvuti töövahendina baaskursus: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia. (1 kohtumine)
3) Õpimapp õppija arengu toetajana (Weebly baasil). (1 kohtumine)
4) Ühistöövahendid õppetöös (Google Drive baasil). (1 kohtumine)
5) Esitlustarkvara ja selle efektiivne kasutamine. (1 kohtumine)
6) ja 7) Web 2.0 tööriistad ja keskkonnad. (2 kohtumist)
8) Mobiilne õpe. (1 kohtumine)
9) Sotsiaalmeedia võimalused ja väljakutsed. Veebiturvalisus. (1 kohtumine)
10) Loodud õppematerjalide ja õpistsenaariumide tutvustamine. Arutelu. Tagasiside. (1 kohtumine)
Õpiväljundid Kursuse läbinud õppija:
- tunneb digiajastul õppimise eripärasid;
- kujundab IKT abil kaasaegse õpikeskkonna, rakendades tehnoloogilist innovatsiooni;
- kavandab ja korraldab IKT kasutamist õppetöö toena, nt annab arvuti kasutamisega seotud kodutöid, rakendab aktiivõpet jne;
- loob veebipõhiseid õppematerjale erinevate multimeediumi elementidega.
Eeldused Arvuti kasutamise oskus algtasemel
Lõpetamistingimused Kohtumistel käsitletud teemad viiakse igapäevases õppetöös praktikasse, mille kulgu reflekteeritakse õpetaja arengumapis.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe
Maht 4 EAP (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 62)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Aavik jt
Kursuse hind 280 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
PS! Võimalus läbida huvipakkuvad moodulid ka eraldi, valides ühe või mitu teemat. Ühe mooduli hind eraldi läbides on 35 EUR. Mooduli eduka läbimise korral väljastatakse TLÜ tõend. Täpsem info: heli.temper@tlu.ee
Minimaalne osalejate arv 15
Registreerimise tähtaeg 05.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.01.2018    14:00-17:30 Õppimine ja õpetamine digiajastul    
 06.02.2018    14:00-17:30 Arvuti töövahendina baaskursus    
 06.03.2018    14:00-17:30 Õpimapp õppija arengu toetajana    
 03.04.2018    14:00-17:30 Ühistöövahend õppetöös    
 08.05.2018    14:00-17:30 Esitlustarkvara ja selle efektiivne kasutamine    
 05.06.2018    14:00-17:30 Web 2.0 tööriistad ja keskkonnad 1/2    
 04.09.2018    14:00-17:30 Web 2.0 tööriistad ja keskkonnas 2/2    
 02.10.2018    14:00-17:30 Mobiilne õpe    
 06.11.2018    14:00-17:30 Sotsiaalmeedia    
 04.12.2018    14:00-17:30 Esitlused, arutelu, tagasiside