HRC0235/2 - Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine

Koolituse sihtgrupp: kõrgkoolis töötavad õppejõud
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

10.03.2020

Registreerimise tähtaeg

10.03.2020

Toimumise koht

Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-412

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolis töötavad õppejõud

Eesmärk

saada teada, kuidas kasutada õpiväljundite saavutatuse hindamise ja tagasisidestamise võimalusi õppes.

Sisu

Hindamine ja tagasiside kui õppimist toetavad tegevused. Hindamisviisid ja -meetodid. Tagasisidestamine: kes, milleks ja kuidas?

Õpiväljundid

on saanud teadlikumaks hindamise ja tagasisidestamise võimalustest õppejõu töös.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

Tänapäevased õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad ning varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Lühiloengu formaat, arutelu, grupitöö

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Katrin Karu (MA)

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
koolituse toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Mairi Matrov, 58042024, Mairi.Matrov@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.03.2020 13:00-16:15 Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine Katrin Karu ( MA) T-412