LTC0134/1 - Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.11.2017

Registreerimise tähtaeg

15.11.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Murdeeaga kaasnev areng. Murdeea eripärad ja raskused. Suhtlemine murdeealistega. Raskete olukordade lahendamine

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

Kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid ning omab kogemust treenerina nii töös kui ka sportlasena saavutusspordis.

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd ja arutelud

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova, Kristel Kiens

Kursuse hind

55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 5 ak tundi.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.11.2017 10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
16.11.2017 12:00-12:20 Kohvipaus
16.11.2017 12:20-14:10 Seminar