Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?
Kursuse kood LTC0134/1
Toimumise aeg 16.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Kas tuleb tuttav ette olukord, kus just kui järsku ja teadmata põhjusel ei õnnestu enam sportlasega ühist keelt leida, või suvepuhkuselt naasnud mängija muutub emotsionaalselt plahvatuslikuks ja mässab kõikide juhiste vastu? Või leiab aset hoopiski vastupidine situatsioon ning noor muutub äkitselt väga kinniseks ja murelikuks ega soovi enam avameelselt suhelda? Kõikide nende olukordade üheks võimalikuks põhjuseks võib olla murdeiga.

Antud seminaril käsitleme sportlase murdeiga ja sellega seonduvaid raskusi. Räägime murdeeaga kaasnevatest füüsilistest, emotsionaalsetest, sotsiaalsetest ja kognitiivsetest arengu eripäradest ning kuidas nendega treeneri töös arvestada. Spetsiifilisemalt keskendume suhtlemisele murdeealiste sportlastega ning käsitleme praktilisi nõuandeid raskete olukordade lahendamiseks.

Seminaril käsitletavad teemad:
• Murdeeaga kaasnev areng;
• murdeea eripärad ja raskused;
• suhtlemine murdeealistega;
• raskete olukordade lahendamine.
Õpiväljundid Teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud.
Õpikeskkond kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova, Kristel Kiens
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 5 ak tundi.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 15.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.11.2017    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.  
 16.11.2017    12:00-12:20 Kohvipaus    
 16.11.2017    12:20-14:10 Seminar