Käitumuslike eripäradega laps/noor kehalise kasvatuse- või treeningtunnis
Kursuse kood LTC0013/1
Toimumise aeg 05.11.2015
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp oodatud osalema kõik, kes tegelevad aktiivselt laste ja noorte kehalise kasvatuse ja spordiga ning kes puutuvad oma igapäevases töös tavalaste kõrval kokku ka käitumuslike vajadustega lastega sh tähelepanuhäiretega laste/noortega.
Eesmärk arusaama kujundamine käitumuslike eripäradega laste/noorte toetamise vajadustest ning võimalustest treening / kehalise kasvatuse tunnis osalemisel.
Sisu Ülevaade erinevatest liikumistest ja nende arendamise metoodikast vastavalt sihtgrupile. Soovitusi treeningtunni intensiivsusest ja organiseerimisest.
Seminaril käsitletavad teemad:
• kes on käitumuslike eripäradega laste/noorte – väljendusvormid ja individuaalsed vajadused;
• käitumuslike eripäradega lapse/noore kaasamisprogrammi põhimõtted;
• soovituslikud ideed treeningtunni programmide koostamiseks;
• kehaliste harjutuste kohandamine käitumuslike eripäradega lastele/noortele;
• õppimist toetava keskkonna loomine.
Õpiväljundid teab ja oskab toetada noore/lapskohanemist kehaliste harjutuste eripäradega, mis arendavad noore/lpase liikumisrõõmu, tähelepanuoskust, keskendumisoskust, koostööoskust, lõõgastus- ja lõdvestusoskust.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kirsti Pedak, Kai Randrüüt
Kursuse hind 69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale, praktilisi tunde ja kohvipausi
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.11.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.11.2015    10:00-13:00 Loeng-praktikum Kirsti Pedak - Lõpetanud 1993 aastal Tallinna Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna. Töötanud õpingute järgselt kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina. Omandanud lisaerialana Tartu Ülikooli Liikumisravi eriala ning füsioteraapia V kutsekvalifikatsiooni. Töötanud alates 1996 aastast erivajadustega lastega koolis ja lasteaias. 2001 a töötab SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeudina. Paralleelselt töötamisega on viinud läbi erialaseid täiendkoolitusi koostöös Eesti Füsioterapeutide Liidu ja erinevate k  
 05.11.2015    13:00-13:30 Lõuna    
 05.11.2015    13:30-16:30 Loeng-praktikum Kai Randrüüt - EOK koolitussarja "Õpetajalt õpetajale" korraldaja ja õppematerjali väljaandja. Idla metoodika õpetaja-koolitaja, töötab Rannamõisa lasteaias, Tallinna Kesklinna Spordiklubis, Tallinna Kesklinna Põhikoolis, Reaalkoolis, Kaarli Koolis treener ja liikumisõpetaja. 5.kutsetaseme võimlemistreener.