Klaveri algõpetus
Kursuse kood FKC0030/11
Toimumise aeg 02.09.2020 - 16.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Sihtgrupp klaverimänguhuvilised
Eesmärk arendada loomingulist väljendusoskust klaverimängu kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus.
Sisu Musitseerimine individuaalse lähenemise kaudu vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu)
Klaverimängu võtted. Traditsiooniline ja kaasaegne klaverirepertuaar. Noodist lugemine, ansamblimäng või saatepartii seadmine.
Õpiväljundid koolituse lõpuks on õppija täitnud õpetajaga püstitatud individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad tema oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses.
Eeldused huvi klaverimängu vastu, eelteadmised pole vajalikud.
Lõpetamistingimused Õpe toimub individuaaltundides vastavalt õppija soovidele. Õpetajaga püstitatakse individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad õppija oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses.
Õpikeskkond Klaveriga ruum
Koolitaja kompetentsus akadeemiline erialaline ettevalmistus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Pille Saar, BFM klaveriõpetuse lektor
Kursuse hind 400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse individuaaltundide ühe kuu tasu on 100 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp