DTC0169/2 - Kuidas korraldada tööd liitklassides digivahendeid kasutades?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.02.2024

Registreerimise tähtaeg

28.02.2024

Toimumise koht

veebis

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

Tunda liitklasside töö organiseerimise mudeleid ning teada nende mudelite tugevusi ja nõrkusi. Tutvuda digitaalsete võimalustega liitklassi tegevuste planeerimisel.

Sisu

Liitklassi mudelid: üksikklassilaadne; sobitatud õppekavaga liitklass; mitmeaastase ehk veereva õppekavaga liitklass; õppija- ja materjalikeskne liitklass. Digitaalsed võimalused liitklassi töö planeerimisel ja läbiviimisel: e-portfoolio/e-õpimapp; õppevideode kasutamine - H5P, EdPuzzle, Mastery; ekraanivideode loomine ja kasutamise võimalused; õpilased ise ülesannete loojana; õpilased üksteist õpetamas (slaidid ja video esitlused); rühmatööde planeerimine ja läbiviimine ning tööks vajaliku aja jälgimine.

Õpiväljundid

Kirjeldab nelja liitklassi mudelit töö organiseerimiseks. Teab liitklassi mudelite tugevusi ja nõrkusi. On omandanud uued teadmised digitaalsetest võimalustest õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel. Teab, mis on ja kuidas kasutada: e-portfoolio/e-õpimapp, õppevideo, ekraanivideo.


Eeldused

õpetaja või tugispetsialistina töötamine

õpikeskkond

veebikeskkond Zoom

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, digivahendite kasutamise kogemus õppetöös

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine praktilises kontaktõppes Zoomis

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristiina Vaikmets

Kursuse hind

89 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.02.2024 13:00-16:15 Kristiina Vaikmets Zoomis