Spordi üldained - Treener, tase 5
Kursuse kood LTC0176/3
Toimumise aeg 04.09.2020 - 11.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Treeneri, tase 5 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised.
Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised treeneri, tase 5 kutse taotlemiseks.
Sisu Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 10 tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 24 tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 36 tundi
Õpiväljundid omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri (tase 5) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas;
tunneb valdkonnaga seotud seaduseid ja õigusakte;
teab ettevõtluse, turunduse ja juhtimise aluseid;
tunneb spordiajalugu, siseriiklikke ja rahvusvahelisi spordiorganisatsioone;
teab inimese anatoomiat ja füsioloogiat;
teab kehaliste võimete arendamise tänapäevaseid teooriaid ja metoodikaid;
teab treeningprotsessi põhimõtteid ja treeningute strateegilise planeerimise aluseid;
oskab arvestada ea, soo, kvalifikatsiooni ja tervisliku seisundi seoseid treeningprotsessis;
tunneb treeninguandmete analüüsi ja hindamise põhimõtted;
teab taastumisvahendeid spordis;
tunneb spordipedagoogika-, didaktika- ja spordipsühholoogia aluseid;
oskab planeerida terviklikke treeningtsükleid eesmärgist lähtudes.
Eeldused Abitreener tase 4 kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub loengu/arutelu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad http://www.sport.ee/et/treenerid

Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ja töösuhetes kasutatavad põhimõisted. (2 tundi)
Ettevõtte asutamine, rahastamise võimalused. MTÜ asutamine, liikmed, juhtimine. (2 tundi)
Spordi rahastamine. (2 tundi)
Organisatsiooni töö korraldamine. Asjaajamine ja dokumentatsioon. (2 tundi)
Suhtlemine avalikkuse ja meediaga. (2 tundi)
Treeningu juhtimine ja kontroll. (2 tundi)
Liigutustehnika individualiseerimine, modelleerimine ja tehnika täiustamine. (2 tundi)
Treeneri kutsemeisterlikkust mõjustavad tegurid(1).
Sporditreeningu spetsiaalprintsiibid. (1 tund)
Treeningu adaptatsioonilised aspektid. (2 tundi)
Vastupidavus ja selle arendamise metoodika. (2 tundi)
Painduvus ja osavus ning nende arendamise metoodika. (2 tundi)
Kiirusvõimed ja nende arendamise metoodika. (2 tundi)
Jõuvõimed ja nende arendamise metoodika. (2 tundi)
Erinevate spordialade spordimeditsiiniline iseloomustus. Taustajõud spordis. (4 tundi)
Taastumisprotseduurid ja taastumisvahendid spordis. (2 tundi)
Treenitavus ja sünnipärased eeldused. (2 tundi)
Treening ja soolised iseärasused. (2 tundi)
Vastupidavus- ja ultravastupidavustreeningu füsioloogiline eripära. (2 tundi)
Arstlik- pedagoogiline ja enesekontroll spordis. (4 tundi)
Kiirus- ja jõutreeningu füsioloogiline eripära. (2 tundi)
Aklimatiseerumine spordis. (2 tundi)
Doping spordis. (2 tundi).
Sunnitud treeningpaus ja sellest taastumine. (2 tundi)
Töövõime pikaajaline dünaamika. (2 tundi)
Ületreening, läbipõlemine ja relaksatsioon. (1 tund).
Sportliku vormi ajastamine. (2 tundi)
Vee ainevahetus puhkeseisundis ja kehalisel tööl. (2 tundi)
Treening ja organismi kaitsesüsteem. (2 tundi)
Tippsportlase toitumisvajadused. (2 tundi)
Toitumise erirežiimid. Toidulisandite kasutamine spordis. (2 tundi)
Kommunikatsioon: treener, sportlased ja lapsevanemad. (1 tund)
Visualiseerimine(1 tund). Spordipsühholoogia rakendused: kognitiivsed võimed. (1 tund)
Agressiivsus spordis (1 tund). Sporditraumade spordipsühholoogiline aspekt. (1 tund)
Psüühilised protsessid ja nende seos kehalise tegevusega. (1 tund).
Enesekindlus spordis. (1 tund)
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist
Maht 2.5 EAP (kontaktõpe 70 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Karin Baskin PhD, Joe Noormets PhD, Kirsti Pedak MsC, Boris Bazanov PhD, Kristjan Port PhD, Tiia Randma, Indrek Rannama MsC, Kaivo Thomson PhD, Toomas Tõnise, Marko Udras
Kursuse hind 260 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushind 130.- Soodushinnaga registreerumine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:http://www.sport.ee/event/576/uldained_ekr_5. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.
Minimaalne osalejate arv 35
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    14:00-19:00   Räägu 49 406
 05.09.2020    09:00-18:00   Räägu 49 406
 06.09.2020    09:00-18:00   Räägu 49 406
 25.09.2020    14:00-19:00   Räägu 49 406
 26.09.2020    09:00-18:00   Räägu 49 406
 27.09.2020    09:00-18:00   Räägu 49 406
 10.10.2020    09:00-18:00   Räägu 49 406
 11.10.2020    09:00-16:00   Räägu 49 406
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp