Joonistamise algtõed
Kursuse kood FKC0027/8
Toimumise aeg 08.10.2020 - 19.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk õppida vaatama-nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, tutvuda klassikalise joonistamise aluste ja võtetega ning loominguliste võimalustega.
Sisu Lihtsamad joonistusülesanded: natüürmort, erinevatest materjalidest esemete ja objektide joonistamine. Tähelepanu valgusel-varjul, heledatel-tumedatel pindadel, vormi edasiandmisel, draperii kujutamisel, perspektiivil jne. Õpifookuses on pinnad, proportsioonid, kompositsioon, suured ja väikesed formaadid joonistamises jms.
Joonistamiseks kasutatavad vahendid: pliiats, süsi, sangviin, värviline pliiats. Joonistamine värvilisele paberile.
Õpiväljundid oskab vaadata-näha ning nähtut paberil kujutada, on paranenud silma ja käe koostöö, suudab nähtut edasi anda, on tuttav perspektiiviteooria algpõhimõtetega; suudab tabada tonaalsusi ning varju ja valgusega edasi anda vormi, pinda ja materjale; on saanud joonistuskogemuse, kasutades nii suurema kui ka väiksemaformaadilist paberit ning teadmisi, kuidas komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile; on tutvunud erinevate loominguliste võimalustega joonistamises; on saanud tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse.
Eeldused ei eelda varasemat kogemust ega oskusi, kuid eeldab loomingulist lähenemist igale tööle.
Lõpetamistingimused Õppetegevuseks on vaja palju joonistada ja joonistusi analüüsida.
Õpikeskkond Kunstiõppe klassiruum
Koolitaja kompetentsus Tiiu Kirsipuu, BFMi vormiõpetuse dotsent, skulptor, Eesti Kunstnike Liidu liige.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 28 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mati Veermets, EKA meediagraafika joonistuse õppejõud. Kunstnike Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige, kunstnik.
Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab enamikke materjale. Erisoovide puhul tuleb vahendid ise kaasa võtta.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp