FKC0027/8 - Joonistamise algtõed

Kursus toimub neljapäeviti kell 17.30-20.30
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

08.10.2020 - 19.11.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi)

Sihtgrupp

Kõik huvilised

Eesmärk

õppida vaatama-nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, tutvuda klassikalise joonistamise aluste, võtete ja loominguliste võimalustega.

Sisu

Lihtsamad joonistusülesanded: natüürmort, eri materjalidest esemete ja objektide joonistamine. Tähelepanu valgusel-varjul, heledatel-tumedatel pindadel, vormi edasiandmisel, draperii kujutamisel, perspektiivil jne. Õpifookuses on pinnad, proportsioonid, kompositsioon, suured ja väikesed formaadid joonistamises jms.
Joonistamiseks kasutatavad vahendid: pliiats, süsi, sangviin, värviline pliiats. Joonistamine värvilisele paberile.

Õpiväljundid

oskab vaadata-näha ning nähtut paberil kujutada, on paranenud silma ja käe koostöö, suudab nähtut edasi anda, on tuttav perspektiiviteooria algpõhimõtetega; suudab tabada tonaalsusi ning varju ja valgusega edasi anda vormi, pinda ja materjale; on saanud joonistuskogemuse, kasutades nii suurema kui ka väiksemaformaadilist paberit ning teadmisi, kuidas komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile; on tutvunud erinevate loominguliste võimalustega joonistamises; on saanud tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse.

Eeldused

ei eelda varasemat kogemust ega oskusi, kuid eeldab loomingulist lähenemist igale tööle.

õpikeskkond

Kunstiõppe klassiruum

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert ja pädev koolitaja

Lõpetamistingimused

Õppetegevuseks on vaja palju joonistada ja joonistusi analüüsida.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mati Veermets, EKA meediagraafika joonistuse õppejõud. Kunstnike Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige, kunstnik.

Kursuse hind

150 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab enamikke materjale. Erisoovide puhul tuleb vahendid ise kaasa võtta.

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10