Stsenaristika
Kursuse kood BFC0031/2
Toimumise aeg 17.03.2018 - 07.04.2018
Toimumise koht Narva mnt 27, Tallinn, BFMi hoone Nova
Sihtgrupp Kõik, kes on huvitatud mängufilmi stsenaariumi kirjutamisest. Eelnev kogemus ei ole vajalik.
Eesmärk dramaturgia algteadmiste omandamine ja mängufilmi stsenaariumi spetsiifika tundmine
Sisu Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid.
Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine.
Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis.
Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.
Õpiväljundid oskab luua tegelaskujusid; tunneb loo ülesehitust; oskab lugu visuaalselt jutustada ja tunneb filmi väljendusvahendeid; oskab kirjutada filmistsenaariumit.
Eeldused Varasem kogemus pole oluline.
Lõpetamistingimused 1. päev. Sissejuhatus.
Ülevaade filmi valmimiskäigust.
Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid.
Lühifilmi vaatamine ja analüüs.

2. päev.
Töö karakteriga ja filmisüžee loomine.
Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis.
Kodune töö: oma filmi süžeekavandi loomine.

3. päev.
Filmisüžee arendamine.
Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.
Kodune töö: oma filmistseeni kirjutamine.

4. päev. Koduse tööna kirjutatud stseenide ühine lugemine ja analüüs grupis. Tagasiside.
Kokkuvõte. Küsimused ja vastused.
Õpikeskkond Nova maja auditoorium koos projektoriga
Koolitaja kompetentsus Margit Keerdo-Dawson on BFMi stsenaristika õppejõud, tegev stsenarist ja toimetaja.
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Juhendaja Leana Jalukse, MA stsenaristika (BFM), tegevstsenarist-toimetaja
Kursuse hind 216 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 4
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.kuusik@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp