LTC0250/5 - Praktiline kunstiteraapia

Kursus toimub eesti keeles
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

09.08.2023 - 11.08.2023

Registreerimise tähtaeg

01.08.2023

Toimumise koht

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

praktikud, kes töötavad laste või täiskasvanutega ((kooli)psühholoogid, (kunsti)õpetajad, koolitajad, nõustajad, sotsiaaltöötajad jt), kunstiteraapia magistriõppesse kandideerijad

Eesmärk

saada sissejuhatav ülevaade kunstiteraapia teooriatest, meetoditest ja kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest.

Sisu

Praktiline sissejuhatus kunstiteraapia meetodite ja materjalide tundmaõppimisele. Mis on kunstiteraapia? Kuidas kunstiterapeudid töötavad? Kogemuslik õpe: kunstiteraaapias kasutatavate materjalide proovimine. Kunstiteraapia meetodid omakogemuse ja analüüsi kaudu. Reaalsete klientide kunstitööd õppevideotes ja juhtumianalüüsid õppejõu praktikast.

Õpiväljundid

teab peamisi kunstiteraapia teoreetilisi lähenemisest ja on saanud praktilise kogemuse kunstiteraapia meetodite ja materjalide kasutamisest.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis

koolitaja kompetentsus

Victoria Scotti (PhD) on kunstiterapeut kes on omandanud doktorikraadi kunstiteraapias Drexel University’s USAs ja magistrikraadi kunstiteraapias New Yorgis School of Visual Arts'is. Ta on töötanud erinevates organisatsioonides USAs ja Euroopas nii täiskasvanute kui lastega ning olnud külalisõppejõuna tegev Tallinna Ülikoolis alates 2006. aastast.

Lõpetamistingimused

Koolitus rajaneb kogemuslikul õppel: proovitakse erinevaid materjale, mida kunstiterapeudid kasutavad, ning omakogemuse ning analüüsi kaudu õpitakse tundma kunstiteraapia meetodeid. Tutvutakse reaalsete klientide kunstitöödega läbi õppevideote ja juhtumianalüüside õppejõu praktikast. Tehakse praktilisi harjutusi, ning osalejad saavad kasutada omakogemust isiklikuks ning professionaalseks arenguks. Õpitakse tundma erinevaid kunstiteraapias kasutatavaid materjale.
Osalemine kontaktõppes (80%): aktiivne osalemine seminarides ning avatud stuudio grupitöös. Koolituse käigus toimunud protsessi ja tööde esitlemine grupile. Koolitus lõpeb kokkuvõttega, mille käigus õppijad esitlevad vabas vormis oma koolituse käigus valminud töid, ning mõtestavad oma õppeprotsessi. Kirjanduse läbitöötamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Victoria Scotti, PhD

Kursuse hind

350 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.08.2023 10:00-17:00 T-318
10.08.2023 10:00-17:00 T-318
11.08.2023 10:00-17:00 T-318