YKC0140/1 - Argumenteerimise ABC

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.03.2024

Registreerimise tähtaeg

04.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

üliõpilased, töötajad, kõik huvilised

Eesmärk

Tutvuda argumendi kui tööriistaga, mida on võimalik rakendada erinäolistes suhtlusolukordades nii kuulaja kui ka info esitajana; harjutada ja kinnistada argumendi mudelit.

Sisu

Argumendi mudeli käsitlus ja selle seos tähenduslike olukordadega. Suhtlus. Argumenteerimine. Avalik esinemine

Õpiväljundid

Mõistab, kuidas argumenteerimisoskust avalikus vestluses kasutada; eristab argumente emotsioonidest; kaitseb oma seisukohti ja kuulab kriitiliselt vestluspartnerit.

Eeldused

puuduvad

koolitaja kompetentsus

Väitlusseltsi rahvusvahelise koostöö ja arutleva hariduse suuna juht

Lõpetamistingimused

Loeng, praktiseerimine, harjutused. Koolituse põhirõhk on argumendi mudeli harjutamisel ja kinnistamisel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Oskar Samuel Rebane

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karinr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8