Tõenduspõhine juhtimine ("Hariduse juhtimise alused " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0309/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp hariduse juhtimisest huvitatud
Eesmärk omandada haridusasutuse tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtted, haridusasutuse arengukavandamise oskused; kujundada haridusasutuse eesmärkidest lähtuva sise- ja enesehindamise protsessi kavandamise ja sisehindamise protsessi juhtimisoskused ning juhtimisprotsessiks oluliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks vajalikud pädevused.
Sisu Tõenduspõhine kooliarendus. Arengukava ja tegevuskava koostamine. Arengueesmärkidest lähtuvate tulemus- ja tegevusnäitajate seadmine. Andmekogumismeetodid. Andmete analüüs. Analüüsile toetuvate parendustegevuste kavandamine. Tegevusuuring organisatsiooni ja klassiruumi tasandil. Riiklikud andmebaasid ja –andmekogumid. Haridusasutuse tulemusnäitajad ja võrdlushindamine. Sisehindamine/enesehindamine.
Õpiväljundid mõistab tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtete rakendamise võimalusi ja tagajärgi; oskab kavandada haridusasutuse arengukava koostamist kavandada ja läbi viia; kavandab ja juhib asutuse sise(enese)hindamisprotsessi, kogub ja analüüsib andmeid juhtimisotsuste tegemiseks ja asutuse tulemuslikkuse hindamiseks.
Eeldused kõrgharidus
Lõpetamistingimused Praktilised tööd tõenduspõhise muutuste juhtimise protsessi eri etappidest (nt näitajate määratlemine, andmete kogumise ja analüüsi meetodite kasutamine, aruande koostamine ja analüüs vms). Teemakohaste artiklite lugemine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat. /
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kätlin Vanari, MA
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.09.2020    14:15-17:45   Kätlin Vanari T-416
 12.09.2020    14:15-17:45   Kätlin Vanari T-416
 19.09.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 03.10.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 17.10.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-209
 23.10.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 14.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 28.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 12.12.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-415
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp