HRC0309/1 - Tõenduspõhine juhtimine ("Hariduse juhtimise alused " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta. Kursusel osalejal peaks olema piisav inglise keele oskus, kuna õppetöö toimub osaliselt inglise keeles.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

hariduse juhtimisest huvitatud

Eesmärk

omandada haridusasutuse tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtted, haridusasutuse arengukavandamise oskused; kujundada haridusasutuse eesmärkidest lähtuva sise- ja enesehindamise protsessi kavandamise ja sisehindamise protsessi juhtimisoskused ning juhtimisprotsessiks oluliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks vajalikud pädevused.

Sisu

Tõenduspõhine kooliarendus. Arengukava ja tegevuskava koostamine. Arengueesmärkidest lähtuvate tulemus- ja tegevusnäitajate seadmine. Andmekogumismeetodid. Andmete analüüs. Analüüsile toetuvate parendustegevuste kavandamine. Tegevusuuring organisatsiooni ja klassiruumi tasandil. Riiklikud andmebaasid ja –andmekogumid. Haridusasutuse tulemusnäitajad ja võrdlushindamine. Sisehindamine/enesehindamine.

Õpiväljundid

mõistab tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtete rakendamise võimalusi ja tagajärgi; oskab kavandada haridusasutuse arengukava koostamist kavandada ja läbi viia; kavandab ja juhib asutuse sise(enese)hindamisprotsessi, kogub ja analüüsib andmeid juhtimisotsuste tegemiseks ja asutuse tulemuslikkuse hindamiseks.

Eeldused

kõrgharidus

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat. /

Lõpetamistingimused

Praktilised tööd tõenduspõhise muutuste juhtimise protsessi eri etappidest (nt näitajate määratlemine, andmete kogumise ja analüüsi meetodite kasutamine, aruande koostamine ja analüüs vms). Teemakohaste artiklite lugemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kätlin Vanari, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.09.2020 14:15-17:45 Kätlin Vanari T-416
12.09.2020 14:15-17:45 Kätlin Vanari T-416
19.09.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
03.10.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
17.10.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-209
23.10.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
14.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
28.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
12.12.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-415