LTC0225/2 - Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

20.03.2019

Registreerimise tähtaeg

20.03.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad; kehalise kasvatuse õpetajad; laste, noorte ja noorsportlaste spordialade treenerid, instruktorid.

Eesmärk

saada teada, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida, väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.

Sisu

33% 16-19-aastastest lastest on kogenud elu jooksul mõnd seksuaalse väärkohtlemise vormi (Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2015)), sh ka spordis. Enamik neist lastest on kellegi, keda nad usaldavad, ohvrid. Umbes kolmandik väärkoheldud lastest ei räägi sellest mitte kunagi kellelegi. Väärkohtlemist saab aga ennetada. Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.

Õpiväljundid

teab lapse seksuaalse väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid, oskab väärkohtlemist ära tunda ning asjatundlikult reageerida. Omab esmaseid oskuseid väärkohtlemise ennetamiseks spordikeskkonnas.

Eeldused

Huvi lapse arengu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd

koolitaja kompetentsus

omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.

Lõpetamistingimused

Osalemine loengutes ja aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk

Kursuse hind

38 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat, koolituse materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistust mahus 6 ak tundi. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.03.2019 10:30-11:30 Seksuaalse väärkohtlemise mõiste, riski- ja kaitsetegurid (sh spordis). Näited; seksuaalse väärkohtlemise levik, põhjused, seos vaimse ja füüsilise vägivallaga; seksuaalne väärkohtlemine spordis. Näited
20.03.2019 11:30-11:45 Kohvipaus
20.03.2019 11:45-13:15 Abi küsimise barjäärid ja võimalused väärkohtlemise korral; reageerimine väärkohtlemise juhtumi korral: treeneri oskused; väärkohtlemise mõju ja tagajärjed
20.03.2019 13:15-13:45 Lõunapaus
20.03.2019 13:45-15:15 Ennetus: treenerite võimalused ja oskused laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks (lastega töötamise piirang; laste informeerimine ja võimestamine; ennetus kui igaühe ülesanne, võimalus ja kohustus). Toolbox: ennetusmaterjalid ja juhendmaterjalid (sõnumid lapsevanematele; sõnumid lastele ja noorsportlastele).