Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest
Kursuse kood HRC0138/1
Toimumise aeg 07.01.2019 - 27.02.2019
Toimumise koht Tartu Tähe 103
https://tfk.tartu.ee/
Sihtgrupp õpetajad
Eesmärk saada ülevaade mõnigatest toimivatest õppimisstrateegiatest, õpimotivatsiooniga seotud teooriatest ja keskkonna rollist mõlema toetamisel.
Sisu Mis on õppimisprotsessi olemus, sh neurobioloogilisel tasandil; miks see võiks olla klassiruumis oluline (tausta)teadmine. Millised on efektiivsed õpistrateegiad ja miks just need. Võimekususkumused ja arengut toetava tagasiside mõtestamine võimekususkumustest lähtuvalt. Isemääramisteooria, autonoomne vs kontrollitud motivatsioon ja psühholoogilised baasvajadused kui autonoomse motivatsiooni alus.
Õpiväljundid teadvustab õppimisprotsessi olemuse mõistmise vajalikkust õpetamisel; teadvustab, mis võiksid olla efektiivsemate ja vähem efektivisemate õppimisviiside taustategurid; mõistab autonoomse motivatsiooni, õppimisega seotud eneseregulatsiooni ja pingutuse suunamise toetamise võimalusi.

Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus on planeeritud kahele õppepäevale
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi, iseseisevõpe 5)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Grete Arro
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Tellimuskoolitus.
Minimaalne osalejate arv 40
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6409 859, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 07.01.2019    09:00-12:15 Õpilaste motiveerimine. Grete Arro  
 27.02.2019    09:00-11:30 Kuidas motiveerida ja kuidas ka hoida õpilaste motivatsiooni? Grete Arro