HTC0159/1 - Soome-ugri rahvaste visuaalkultuurid ja kunst

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.03.2024

Registreerimise tähtaeg

08.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool

Maht

13 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad, kultuuritöötajad, ajakirjanikud

Eesmärk

tunda soome-ugri rahvaste visuaalkultuuri ja kunsti, tutvuda olemasolevate ja kättesaadavate võimalustega edasi uurida soome-ugri rahvaste visuaalkultuuri ja kunstiga seotud teemasid.

Sisu

Sissejuhatus soome-ugri rahvaste visuaalkultuuridesse. Keelepuu, soome-ugri rahvad, keeltesugulus ja kultuuride iseloomustus, visuaalkultuuri olemus ja ühisjooned. Soome-ugri visuaalkultuuri uurimine Eestis, 1970-80ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkuju Kaljo Põllu jt looming, EKA uurimisretked Venemaa soomeugri rahvaste juurde. Visuaalse pärandi kasutamisest kaasaegses kunstis ja disainis. Põhimõtted ja rakendused, näited.

Õpiväljundid

teab soome-ugri rahvaid, seostab neid kindlate territooriumidega; orienteerub soome-ugri visuaalkultuuride ja kunsti eripära ja ühisjoonte temaatikas; mõistab fennougristika olemust ja peamisi ajaloos teisenevaid lähtekohti soome-ugri rahvaste ja kultuuride uurimises; on kursis soome-ugri keelte visuaalkultuuri ja kunsti uurimise peamiste arengutega Eestis ja mujal, teab nimetada tähtsamaid esindajaid: Kaljo Põllu jt; on tuttav EKA viimaste aastakümnete tööga soome-ugri pärimuskultuuride uurimise ja kaasaegses kultuuris kasutamise vallas

Eeldused

keskharidus, huvi koolituse teema vastu

koolitaja kompetentsus

magistri- või doktorikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Loeng, õppejõu antud kirjanduse lugemine, reproduktsioonide, esemete ja filmide vaatamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Piret Puppart, Kärt Summatavet

Kursuse hind

149 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
15.03.2024 12:00-14:30 Sissejuhatus soome-ugri rahvaste visuaalkultuuridesse Keelepuu, soome-ugri rahvad, keeltesugulus ja kultuuride iseloomustus, visuaalkultuuride olemus ja ühisjooned Piret Puppart (EKA) TLÜ ruumid, Narva mnt 29, Tallinn
15.03.2024 15:00-15:30 Soome-ugri visuaalkultuuride uurimine Eestis, 1970ndate-1980ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkuju Kaljo Põllu jt looming, EKA uurimisretked Venemaa soomeugri rahvaste juurde Kärt Summatavet (TÜ); Piret Puppart (EKA) TLÜ ruumid, Narva mnt 29, Tallinn
15.03.2024 16:00-17:30 Visuaalse pärandi kasutamisest kaasaegses kunstis ja disainis. Põhimõtted ja rakendused, näited. Kärt Summatavet (TÜ); Piret Puppart (EKA) TLÜ ruumid, Narva mnt 29, Tallinn